05 jan 2015

Gent heeft een kindersecretaris

Sinds 5 januari heeft Gent een kindersecretaris. Tina Van Acker werd verkozen uit meer dan honderd kandidaten. Ze werkte drie jaar op de Jeugddienst in Mechelen. De kindersecretaris is het aanspreekpunt voor Gentenaars die vragen of voorstellen hebben om Gent kind- en jeugdvriendelijker te maken. Met de aanstelling van een kindersecretaris realiseert het stadsbestuur een belangrijk Groen programmapunt uit het bestuursakkoord. Schepen van Jeugd : "Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een kind- en jeugdvriendelijke stad. Als stadsbestuur gaan we deze uitdaging volop aan. Maar we willen ook zoveel mogelijk Gentenaren verbinden en uitdagen om hier in mee te stappen. Zo worden kinderen, jongeren, maar ook ouders sterker betrokken bij het traject naar een kindvriendelijke stad. En een kindvriendelijke stad is sowieso ook een mensvriendelijke stad. De kindersecretaris zal ook extra aandacht hebben voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren." In het voorjaar komt er een actieplan om Gent kindvriendelijk te maken. De kindersecretaris is te bereiken via de Jeugddienst van de Stad Gent op het nr 09 269 81 10.Elke Decruynaere