19 mei 2016

Gent investeert 1,4 miljoen euro in kinderopvang

Stad Gent investeert 1,4 miljoen euro in de kinderopvang. Met het geld willen we meer plaatsen inkomensgerelateerd maken. Zo slaan we twee vliegen in één klap: er komen meer betaalbare opvangplaatsen en de private opvangsector krijgt een boost.

“We halen onze doelstelling van de Vlaamse regering om vijftig procent van de kinderen een plek te geven, maar we voelen dat er nog meer vraag is.” - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd.

In 2007 deed de stad al een inhaaloperatie. Liefst 1400 extra plaatsen werden intussen gecreëerd, in nieuwe crèches en in de private kinderopvang. Maar de vraag is nog groter geworden.

“Hiermee neemt het stadsbestuur meer dan haar verantwoordelijkheid. We willen dit in goede samenwerking met de Vlaamse Regering doen want steden hebben nood aan meer kinderopvang.” - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd.

Door de investering van 1,4 miljoen euro moeten er nu 85 nieuwe plaatsen bij komen of bestaande plaatsen in de private opvang inkomensgerelateerd gemaakt worden. 78 procent van de kinderopvangplaatsen zijn inkomensgerelateerd, maar omdat de plekken in de private sector die niet inkomensgerelateerd zijn moeilijk ingevuld geraken, willen we daar meer inkomensgerelateerde plekken creëren. Zo zorgen we bovendien dat de private kinderopvangsector het hoofd boven water kan houden.