22 jun 2017

Gent investeert bijna 500.000 euro in jeugdlokalen

Aansluiten bij een jeugdbeweging in de buurt lukt niet altijd. Enkele Gentse groepen hebben een wachtlijst voor nieuwe leden in hun jongste leeftijdsgroep. Kleine speelvogels zullen graag vernemen dat de Stad een flink bedrag investeert in de renovatie van jeugdlokalen, niet alleen om ze veiliger te maken maar vaak ook om de capaciteit te vergroten.   Wanneer een erkende Gentse jeugdvereniging wil investeren in kwalitatieve lokalen, dan voorziet de Stad een investeringssubsidie die per jeugdlokaal 75% van de kost kan dekken (met een maximum van 100.000 euro). De resterende 25% brengt de jeugdvereniging zelf aan. 

Het doel?

De capaciteit optrekken en het comfort verhogen van de vele kinderen en jongeren die de infrastructuur gebruiken. Op de commissie Onderwijs, Personeel en FM van woensdag 14 juni 2017 kondigde schepen Decruynaere aan dat er voor 10 Gentse jeugdverenigingen een investeringssubsidie is goedgekeurd, samen goed voor 483.660 euro.

De subsidies dienen onder meer voor het brandveiliger maken van de infrastructuur. Enkele renovatiewerken dienen ook om de capaciteit uit te breiden als antwoord op een stijgend ledenaantal. Groen raadslid Caroline Van Peteghem reageerde: "net zoals de plekken in crèches en scholen in de buurt zijn die in jeugdbewegingen en andere jeugdinitiatieven erg gegeerd. Het is belangrijk voor die jeugdinitiatieven dat de Stad hen ondersteunt in hun groei, onder meer door te investeren in kwaliteitsvolle infrastructuur die veilig en toegankelijk is. Iedereen die zelf in een jeugdbeweging met eigen lokalen heeft gezeten, weet dat werken uitvoeren steeds een grote stap is om te nemen. Dat de Stad een heel eind meegaat, nl. tot 75% van de geraamde kostprijs, is dan ook zeer welkom."