09 jun 2015

Gent: Kind- en Jeugdvriendelijke Stad

Werk aan de winkel!
In oktober 2014 kreeg Gent het label “kindvriendelijke gemeente”. De jury loofde de aandacht voor kindvriendelijkheid door alle stadsdiensten en de aanstelling van een Kindersecretaris. Maar Gent wil nog een tandje bijsteken.

Hoe wil je Gent kindvriendelijker maken?


Elke Decruynaere (schepen van Jeugd): Alles start met luisteren naar de jongste Gentenaars. Zij willen veilig verkeer met minder auto’s en meer fiets. En ruimte om te spelen. Niet alleen het aantal parken of speeltuinen telt: ze moeten ook proper zijn. Een aantrekkelijke stad voor jonge gezinnen kan alleen met voldoende kinderopvang, scholen en betaalbare woningen. We toetsen straks belangrijke beslissingen op hun gevolgen voor kinderen. Meer dan 30 acties richten zich tegen kinderarmoede of jeugdwerkloosheid. 

De 182 acties zijn een zaak van de hele bestuursploeg. Maar het lukt alleen als alle Gentenaars het mee dragen.


Hoe belangrijk is dit voor Groen?


Groen denkt ook aan de komende generaties. De Gentse bevolking wordt jonger: meer dan een kwart is nu jonger dan 25 jaar. De stad is fantastisch om op te groeien, maar voor een leefbare stad voor kinderen en jongeren moeten we haar herdenken. Met slimme ruimtelijke planning, want ruimte en groen zijn schaars. We gaan de uitdaging aan, met het hele stadsbestuur.

Opgroeien in de stad is niet evident. We komen ook op voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het Gentse jeugdwelzijnswerk helpt ons de stem van die kinderen en jongeren te versterken en tegemoet te komen aan hun noden en behoeften. De stad zal hier niet besparen. Dat is een politieke keuze. Ook de Vlaamse besparingen op jeugdbeleid en flankerend onderwijsbeleid schuiven we niet door naar scholen of jeugdwerk.


Die kindvriendelijke ambitie kan het stadsbestuur alleen niet waarmaken…


Dat kan alleen met de inspanningen van alle Gentenaars: jongeren die zich inzetten in de 155 erkende jeugdwerkingen, de jeugdraad als belangrijke partner, de 200 peters en meters die 100 speelstraten organiseren, de vrijwilligers van het klimaatverbond of iedereen die zijn schouders zet onder een Leefstraat. Het gaat ook over respect en samenwerking tussen generaties. De Kindersecretaris kan hier een belangrijke rol spelen. Elk idee om Gent kind- en jeugdvriendelijker te maken is bij haar welkom.