27 okt 2014

Gent krijgt label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten'

Midden oktober is voor het eerst in Vlaanderen het label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ uitgereikt. Het label met internationale traditie bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind (0 tot 18 jaar) meenemen in hoe ze beleid voeren. En dat in het jaar dat het kinderrechtenverdrag zijn 25ste verjaardag viert. Gent mag zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad noemen. Twee jaar lang hebben ze hun beleid door een jeugdbril bekeken.

“De bekroning met het label is hét bewijs dat we zoveel mogelijk rekening proberen houden met onze jongste bewoners, in al onze beleidsbeslissingen”. Elke Decruynaere, schepen van Jeugd.

Die titel is er niet zomaar gekomen. Een jury bestaande uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, de Vereniging Voor Steden en Gemeenten, Demos, de Vereniging voor Vlaamse Jeugddiensten, Hogeschool Gent, het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden en een expert Lokaal Jeugdbeleid beoordeelde van elke stad en gemeente een portfolio. Ook moet het engagement naar de toekomst uiteengezet worden.

Zo’n label is uitermate belangrijk omdat de helft van alle kinderen en jongeren wereldwijd in steden leeft. Verwacht wordt dat dit nog meer zal toenemen. De vraag is of er voor hen tussen al dat asfalt en beton voldoende plaats is. Of ze zich er veilig kunnen voortbewegen en of er nog leuke speelplekken in de openbare ruimte zijn. En, niet onbelangrijk, of de dienstverlening zich ook tot hen richt. Het gaat dus niet alleen over jeugdwerk of kinderopvang, maar over alle beleidsbeslissingen.

'Voor Gent is dit label een leuke erkenning voor het werk dat we al leverden. Maar we blijven uiteraard niet bij de pakken zitten. Er staat nog heel wat op stapel: eind dit jaar stellen we de kindersecretaris aan en begin 2015 lanceren we een ambitieus, stadsbreed beleidsplan rond kind- en jeugdvriendelijkheid. Wij profileren ons al langer als kindvriendelijke stad. Uit een rondvraag bij de kinderen en jongeren bleek dat mobiliteit met stip hun eerste bekommernis is. Ze willen zich veilig in de stad kunnen voortbewegen. Als kindvriendelijke stad konden we dus niet anders dan voor de trage weggebruiker kiezen.' Elke Decruynaere, schepen van Jeugd.

‘Een kindvriendelijke stad of gemeente zet kinderrechten om in concreet beleid.
Op alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen, mee bezig zijn of van wakker liggen. En meer dan alleen kinderen en jongeren. Dat is de sterkte van de keuze voor kindvriendelijk beleid, dat het niet alleen kinderen en jongeren ten goede komt. Kindvriendelijk is mensvriendelijk, een prima barometer voor goed lokaal beleid.’ Bruno Vanobbergen, Vlaams Kinderrechtencommissaris.

Voor meer informatie : Website Kindvriendelijke Steden en Gemeenten