06 mrt 2017

Gent schrapt het woord 'spelen' uit GAS-reglement

Het Nieuwsblad - 3 maart 2017 - Bert Staes Het Gentse GAS-reglement is dit voorjaar vernieuwd en één woord staat er niet meer in: spelen. In het oude GAS-reglement, dat tot vorige maand geldig was in Gent, stond dat "zich gedragen, spelen of sport beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is" kon bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) van 55 euro.In het nieuwe reglement is die forumlering aangepast. Er staat nu dat "activiteiten beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is" strafbaar is met een GAS. De woorden spelen en sport beoefenen zijn nergens meer te bespeuren in het reglement. Het GAS-reglement werd in Gent volledig doorgelicht nadat er in 2014 in heel Vlaanderen heel wat protest was over het systeem van gemeentelijke administratieve sancties.

Veel veranderingen zijn er niet. Wie een feest of concert organiseert in de openlucht in Gent, zonder toestemming van de burgemeester, riskeert een GAS-boete. Geen 60 euro meer, maar 350 euro. Andere grote veranderingen zijn er niet. Verhalen van absurde broodje smos-GAS-boetes zijn in Gent dan ook nooit echt opgedoken.

Dit was het oude reglement:

GAS_spelen24

Dit is het nieuwe reglement

gas spelen artikel 17

Kinderen

Maar het stadsbestuur vond het toch nodig het woord spelen uit het reglement te halen. Is de andere bewoording meer dan een symbolische zet? Schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) noemt het "een goede zaak". "Echt kindvriendelijk is spelen in de GAS-codex (het hele GAS-reglement, nvdr) niet. Maar bijna belangrijker dan dit symbool is de toepassing ervan. GAS boetes worden vooral gebruikt tegen wildplassen en afvalproblematiek."

En is spelen nu nog strafbaar met een GAS-boete of niet? Bij het kabinet van burgemeester Daniël Termont (sp.a), die verantwoordelijk is voor het GAS-beleid in Gent, klinkt het dat "de activiteiten (die strafbaar zijn, nvdr) niet nominatief benoemd worden". "Het gaat om activiteiten die in eerste instantie de veiligheid in het gedrang brengen en/of andere personen hinderen."

De regels gelden "in alle openbare parken en plantsoenen die niet door het stadsbestuur zijn aangeduid als plaatsen waar wel activiteiten kunnen beoefend worden, binnen de door de Stad opgelegde voorwaarden".

Maar kinderen kunnen in Gent sowieso geen GAS-boete krijgen, wordt benadrukt. "De leeftijd waarop men kan gesanctioneerd worden is vastgelegd op 16 jaar in Gent." Kinderen vanaf 14 jaar die GAS-inbreuken kunnen in Gent wel in een project first offenders terechtkomen. Daarbij worden hun ouders aangesproken en krijgen ze een alternatieve sanctie voorgesteld.