18 mrt 2015

Gent screent veiligheid aan school

Het Laatste Nieuws - 18 maart 2015 - Erik De Troyer Gentse ouders maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van de omgeving waar hun kinderen naar school gaan. Dat blijkt uit de jaarlijkse stadsmonitor. Slechts 35% vindt de schoolomgeving veilig. Nauwelijks 32% van de ouders laat kinderen alleen op straat lopen. De stad wil nu de veiligheid van alle schoolomgevingen laten screenen.De Vlaamse gemeenschap ondervraagt elk jaar duizenden stadsbewoners om zo een goed beeld te krijgen van wat ze voelen. Een opvallend gegeven dat dit jaar naar voor komt is de veiligheid in de schoolomgeving. Gent blijkt er slechter te scoren dan de andere 12 onderzochte steden. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt namelijk op 48% en steden als Kortrijk en Genk halen zelfs een veiligheid aan de schoolpoort van 60%. Er is dus nog heel wat werk voor de toekomstige kindvriendelijkste stad van het land.

"Het onveiligheidsgevoel bij de ouders is een bekend probleem", zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen). "De cijfers bewijzen dat er een probleem is en het is onze absolute prioriteit om de veiligheid aan de schoolpoorten te verbeteren. Daarom zullen alle schoolomgevingen grondig gescreend worden. Die informatie zullen we gebruiken om de situatie te verbeteren. We hebben al een aantal schoolstraten en dat zullen er nog meer worden. Deze resultaten tonen dat de keuze van het stadsbestuur om de nadruk te leggen op fietsers, openbaar vervoer en zwakke weggebruikers terecht is."

Vraag van ouders

Op dit moment heeft de stad zes schoolstraten. Daar mogen bij de start en het einde van een schooldag geen auto's komen. Op die manier voorkomt men gemanoeuvreer voor de schoolpoort met alle gevaarlijke situaties vandien.

Spelen

"Ik begrijp zeer goed dat ouders zich zorgen maken over de veiligheid voor de schoolpoort. Als het over hun kinderen gaat zijn ouders vaak extra gevoelig voor dit soort situaties", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Extra schoolstraten zijn een optie, maar dan moet de vraag wel van de ouders en de buurtbewoners komen. Verder kunnen we voetpaden verbreden, extra beugels plaatsen en andere infrastructurele werken uitvoeren. We zijn momenteel aan het werken aan een goede procedure, maar we willen echt elke schoolomgeving grondig analyseren."

Uit de cijfers van de stadmonitor blijkt verder dat slechts 32% van de Gentse ouders hun buurt veilig genoeg vinden om

de kinderen alleen op pad te sturen. Daarmee scoort Gent ook hier het slechtst. Ook op het vlak van veilig spelen in de buurt scoort Gent slecht (42%). Alleen Aalst doet het nog slechter.