06 okt 2014

Gent, stad van kennis en cultuur

Gent, stad van kennis en cultuur. Dat die baseline goed gekozen is, tonen volgende kerncijfers:

Met 150.000 inschrijvingen kan Gent zich een echte onderwijsstad noemen. Het gaat om kleuters, scholieren, studenten, jongeren die tweedekansonderwijs volgen of creatievelingen in het deeltijds kunstonderwijs, tot zelfs gepensioneerden die zich nog willen bijscholen in het volwassenenonderwijs.

Heel wat niet-Gentenaars volgen les in onze stad. Zo komt 37 procent van de scholieren en 91 procent van de studenten  van buiten Gent.

Het onderwijs is in onze stad ook een belangrijke werkgever. 23.000 mensen werken er als onderwijzend personeel. 

Gent, een wijze stad!