26 mei 2018

Thema : Gent Studentenstad

De aanwezigheid van meer dan 74.000 studenten zorgt voor uitdagingen en kansen. We houden rekening met alle bewoners (ook kotstudenten) en streven een harmonieus evenwicht na door studenten meer te betrekken bij de buurt en te zorgen voor kwaliteitsvol, duurzaam en veilig aanbod van studentenhuisvesting.

Studenten worden als volwaardige inwoners beschouwd met rechten en plichten zoals alle andere burgers. We willen het potentieel van jonge, hooggeschoolde bewoners behouden ook na hun studies. Daarom hebben we blijvend aandacht voor hun noden en bezorgdheden, inclusief hun psychisch welzijn. Als Stad doen we al heel wat voor en met onze studenten, maar veel dienstverlening zit versnipperd. Daarom zetten we in op een bundeling van de krachten.

 

We stimuleren de dialoog tussen Stad, de hoger onderwijsinstellingen en de studenten, met de studentenambtenaar als ‘brug’.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema 'Gent studentenstad'.