17 jun 2014

Gent verbiedt wifi bij baby's en kleuters

De Morgen - 14 juni 2014 'Het is niet bewezen dat de straling een ziekmaker is. We hebben alleen aanwijzingen'. Yves Rolain (ku leuven), stralingsexpertIn Gentse crèches en kleuterscholen is wifi weldra verboden. Ook in de basisscholen legt de stad draadloos internet aan banden. Voor onze allerkleinsten heeft draadloos internet geen enkel nut en in de basisschool kun je evengoed kiezen voor ethernetkabels, vindt

Elke Decruynaere (Groen), Gents schepen van Onderwijs en Jeugd. In haar nieuwe beleidsplan staat dat overal waar baby's en kleuters verblijven wifi-installaties uit den boze zijn. Ze baseert zich daarvoor onder meer op een rapport van de Vlaamse overheid. "Zeker bij jonge kinderen wordt aangeraden hen niet voortdurend aan sterke straling bloot te stellen", stelt Decruynaere. Of wifi-straling daadwerkelijk schadelijk is, daarover tasten ook experts in het duister. "Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de vork in de steel zit", zegt professor Yves Rolain (VUB). "En als er al een effect op de gezondheid is, dan zal dat pas op lange termijn duidelijk worden. Maakt de stad Gent de juiste beslissing? Ze neemt alleszins een voorzorgsmaatregel. Zeker met kinderen kun je niet voorzichtig genoeg zijn." Onder de twaalf jaar zou het risico op een stralingseffect groter zijn, licht Rolain toe. "De blootstelling kan een invloed hebben op de organisatie van de hersenen, die dan nog volop groeien." Komt daarbij dat bestraalde lichaamscellen zich anders gedragen, zo toont recent onderzoek aan de KU Leuven. Rolain: "Maar dat gedrag betekent nog niet dat de straling een ziekmaker is. Het is niet bewezen dat er een oorzakelijk verband is, we hebben alleen aanwijzingen." Dat we vaak de emoties laten spreken als het over straling gaat, komt omdat het zo ongrijpbaar is, meent Rolain. "Je ziet het niet, voelt het niet. Voor velen is dat 'verdacht'. Maar terwijl we wakker liggen van gsm-straling of wifi in de crèche, zetten we wel zonder verpinken een babyfoon op het nachtkastje. "Nochtans: hoe dichter je bij de stralingsbron zit, hoe meer je lichaam ervan opslorpt. En anders dan bij de gsm of draadloos internet is het vermogen van babyfoons veel minder strikt gereguleerd."

© 2014 De Persgroep Publishing - Eline Delrue