08 apr 2015

Gent verlengt opdracht brugfiguren intra-Europese migratie

De Redactie - 8 april 2015

De stad Gent blijft vier brugfiguren intra-Europese migratie inzetten en zoekt financiering voor een praktijkonderzoek zodat kinderen van Roma-afkomst vaker in het gewone onderwijs terechtkunnen.

 

Een doctoraatsonderzoek aan de UGent toonde vorig jaar aan dat één op de drie kinderen van Slovaakse Roma in het buitengewoon secundair onderwijs terechtkomt. Er zijn verscheidene oorzaken, zegt de Gentse Onderwijssschepen Elke Decruynaere (Groen).

"Vaak hebben ze ouders die geen of een negatieve schoolervaring hebben, waardoor thuis het belang van een goede opleiding niet altijd erkend wordt. De omstandigheden waarin ze wonen zijn ook niet altijd evident, vaak groeien die kinderen op in extreme armoede. Daarnaast is er ook voor een stuk de taalproblematiek. Maar wat ik niet wil geloven, is dat die kinderen minder intelligent zouden zijn. Elk kind heeft talenten." Positief is wel, zegt Decruynaere dat de centra voor leerlingenbegeleiding ondertussen minder attesten verlenen om kinderen naar het buitengewoon onderwijs door te verwijzen.

"De situatie daagt ons uit om te zien hoe we welzijn meer een plek op school kunnen geven en, in het kader van het M-decreet, scholen en leerkrachten sterker kunnen maken om aan de slag te gaan met die leerlingen."

De stad zoekt nu geld voor een praktijkonderzoek die goede praktijken in beeld brengt om reguliere scholen te versterken. Ook wordt het project met brugfiguren intra-Europese migratie verlengd. Decruynaere hoopt hiervoor nog bijkomende Europese middelen te vinden en kijkt ook naar Vlaanderen. Ze herhaalt haar oproep om rekening te houden met de grootstedelijke context bij het toekennen van werkingsmiddelen voor gelijke kansen.

Schoolsysteem niet in staat om noden te bedienen

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum zegt dat ook in Sint-Niklaas, Antwerpen, Charleroi, Verviers en Luik, op grote schaal naar het BuSo wordt doorverwezen.

"Als één op de drie kinderen geen maatschappelijke kansen krijgt, dan creëren we een groot probleem in één generatie tijd", klinkt het. "Het onderwijstype 1 en 2 is bedoeld voor kinderen met een licht mentale handicap, bij Roma-kinderen die daar terechtkomen is van een mentale handicap vaak geen sprake. Het schoolsysteem nu is niet in staat om de noden van de hedendaagse maatschappij te bedienen en dat is een fundamenteel gebrek."

Ook het Interfederaal Gelijkekansencentrum is vragende partij voor een praktijkonderzoek.

 

Lees hier het volledig artikel op de website van de VRT

 

Meer informatie

Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia)