17 sep 2013

Gent in verweer tegen slecht rapport schoolverlaters zonder diploma

Het Laatste Nieuws - 17 september 2013 Uit de meest recente cijfers van het aantal jongeren dat afhaakt op school, en dus de schoolbanken verlaat zonder diploma, blijkt dat Gent een slecht rapport heeft. Liefst 19% van de scholieren die schoollopen in Gent geeft er vroegtijdig de brui aan. Zowat 40% daarvan heeft buitenlandse roots. Maar de stad blijft niet bij de pakken zitten. "We moeten jongeren ook beter informeren over de arbeidsmarkt", zegt onderwijsschepen (Groen).

Decruynaere

 

De cijfers van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen dateren van 2010, maar zijn wel de meest recente. Daaruit blijkt dat van de 4.506 scholieren op een Gentse school liefst 853 jongeren er vroegtijdig de brui aan geven. Dat staat gelijk met 19% van de jongeren die in Gent schoollopen. Gent is daarmee niet de slechtste leerling van de klas. In Antwerpen stapt 26% het vroegtijdig af, in Genk is dat 23%. Maar 19% is geen cijfer om trots op te zijn. Kortrijk, Leuven en Brugge bijvoorbeeld doen het een stuk beter, met respectievelijk 16%, 14% en 13%. "Dit zijn inderdaad geen positieve cijfers", zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere. "Het is niet alleen jammer voor die jongeren zelf, maar ook voor de maatschappij, want dit zijn sowieso mensen die moeilijk werk zullen vinden en als ze werk vinden het moeilijk zullen kunnen houden. Maar Gent blijft niet bij de pakken zitten. We hebben een eigen onderzoek laten voeren naar de schoolverlaters. Daaruit blijkt dat de belangrijkste motivatie om te stoppen 'ik ben het beu' is. Een gebrek aan motivatie dus, en we moeten kijken hoe we daaraan tegemoet kunnen komen. Is er voldoende aanbod? Kennen ze de mogelijke studiekeuzes? Is er voldoende individuele begeleiding? Het blijkt dat de jongeren slecht geïnformeerd zijn over de arbeidsmarkt. Eén jaar nadat ze gestopt zijn met school, blijkt 2/3 van de schoolverlaters al spijt te hebben. Ze zijn dan geconfronteerd met de harde realiteit van de arbeidsmarkt. Ze vinden geen werk, of ze verdienen veel minder dan ze verwacht hadden. Wel positief is dat heel wat jongeren dan alsnog proberen een diploma te halen via het volwassenenonderwijs. Waar daar vroeger vooral veertigers zaten die een andere richting uit wilden, zitten er nu heel wat twintigers."

 

 

"Heel verontrustend is dat zowat 40% van die schoolverlaters van allochtone origine is", vervolgt Decruynaere. "Dat betekent dat we op dat vlak nog heel wat werk hebben. Want wie met een achterstand start in ons onderwijs, krijgt dat blijkbaar niet weggewerkt. Een onderwijshervorming dringt zich dus op, en we moeten als stad kijken wat we op dat vlak kunnen doen. Wat we nu al doen is de derdegraadsleerlingen goed informeren over de arbeidsmarkt via Gent, Stad in Werking. We hebben ook 'De Stap', een studie-adviespunt voor jongeren én volwassenen; en het CLB Gent gaat nu netoverschrijdend werken via de vzw Toppunt. Zo willen we jongeren die van de ene richting naar de andere en van de ene school naar de andere sukkelen beter opvolgen." Er zijn ook cijfers per gemeente (zie tabel). Zo blijkt in onze regio Oosterzele de beste gemeente, met slechts 6% schoolverlaters zonder diploma onder zijn inwoners. Zelzate hinkt achterop. Daar haakt 20% vroegtijdig af.