23 sep 2013

Gent wil actieplan tegen schoolverlaters

De Morgen - 23/09/2013

De Gentse schepen van Onderwijs (Groen) wil op korte termijn een omvattend actieplan tegen ongekwalificeerde uitstroom. In de Arteveldestad verlaat 22 procent van de jongeren het onderwijs zonder diploma, wat een stuk hoger is dan het Vlaams gemiddelde (14 procent) en de Lissabondoelstelling (10 procent).

 

Het probleem is de stad al langer bekend: in een schoolverlatersenquête (2011) vertelden de meeste jongeren die vroegtijdig afhaakten dat ze "het beu waren". "Tweederde van de schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs blijken naderhand spijt te hebben dat ze hun diploma niet behaalden", aldus Decruynaere op een vraag van Karin Temmerman (sp.a). "Bijna de helft van de schoolverlaters is van plan om in het komende jaar een bijkomende opleiding te volgen, dertien procent doet dit nu al."

 

Lees het volledig artikel op de website van De Morgen