Gent wil actieplan tegen schoolverlaters

De Morgen - 23/09/2013 De Gentse schepen van Onderwijs (Groen) wil op korte termijn een omvattend actieplan tegen ongekwalificeerde uitstroom. In de Arteveldestad verlaat 22 procent van de jongeren het onderwijs zonder diploma, wat een stuk hoger is dan het Vlaams gemiddelde (14 procent) en de Lissabondoelstelling (10 procent).

Elke Decruynaere