26 sep 2014

Gent wil Klimaatscholen met GRAS

Tine Heyse en Elke Decruynaere ? infomoment Freinetschool De Vlieger ? 24 september 2014 Dit schooljaar start de Stad Gent met een nieuwe projectsubsidie 'Klimaatschool' en kunnen basisscholen voor het eerst een toelage krijgen voor het aanleggen van GRoene en Avontuurlijke Speelplaatsen of GRAS. 'Klimaatschool' vervangt de huidige MOS-subsidie (Milieuzorg Op School). Het stadsbestuur wil scholen stimuleren om projecten op te zetten die sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag én concrete milieuwinst opleveren. Daarnaast zullen elk schooljaar 10 scholen gesubsidieerd worden om hun speelplaats om te toveren tot een GRAS. Schepen Tine Heyse: "Gent wil niet alleen de meest kindvriendelijke stad zijn, maar in 2050 ook klimaatneutraal zijn. Ambitieuze doelstellingen die we alleen samen kunnen behalen. Daarom ondersteunen we scholen bij de aanleg van gewone speelplaatsen naar Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen (GRAS), en de verschillende 'Klimaatschool'-projecten.' Schepen Elke Decruynaere: "Onderzoek toont aan dat een avontuurlijke speelplaats kinderen meer prikkelt en zelfs pestgedrag vermindert. Door die grijze speelplaatsen te vergroenen realiseren we ook meer groene plekjes. Bovendien worden deze steeds vaker opengesteld voor de buurt. Voor sommige kinderen is de speelplaats helaas de enige buitenplek bij uitstek waar ze dagelijks spelen."