30 jan 2016

Gent wil kwart minder voortijdige schoolverlaters

De Standaard / Oost - Vlaanderen - 30 januari  2016 - Bert Staes

Zeventien procent van de middelbare scholieren in Gent verlaat de school zonder diploma. Een batterij aan nieuwe acties moet dat cijfer doen dalen. Risicojongeren krijgen een coach, er komt een nieuw Onderwijscentrum en leren in de eigen moedertaal wordt gepromoot.

 

Jongerenwerkloosheid is al jaren een ernstig probleem in Gent. Drieduizend jongeren onder de 25 jaar werken niet, volgens cijfers van de VDAB. Een van de oorzaken zijn de vele schoolverlaters in de stad: zeventien procent van alle middelbare scholieren stopt met school zonder diploma. In het schooljaar 2013-2014 ging het om 719 jongeren.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) wil daar een kwart afdoen en wil naar dertien procent voortijdige schoolverlaters tegen 2020. Deze week keurde het stadsbestuur een nieuw actieplan goed om de inspanningen in het middelbaar onderwijs in de stad gevoelig op te trekken.

Een gloednieuw Onderwijscentrum voor concrete projecten zal onder de naam Operatie Geslaagd de strijd tegen schoolverlaters hoog op de agenda van de Gentse scholen proberen te krijgen. De stad zal het beroepsonderwijs, waar de uitval het grootst is, helpen meer jongeren te laten leren op een werkplek bij een bedrijf.

Er wordt ook zwaar ingezet op onderwijs in de moedertaal. "Functioneel meertalig leren" in het jargon. Decruynaere wil dat kinderen in het middelbaar onderwijs bijvoorbeeld wiskunde oefenen in hun eigen taal en ondertussen Nederlandse les krijgen.

"Steeds meer kinderen en jongeren worden in onze superdiverse stad in een andere thuistaal opgevoed. Maar slechts zestig procent van hen behaalt een diploma", zegt Decruynaere. "Nederlands blijft de voertaal en de schooltaal. Maar onderzoek toont aan dat het vijf tot negen jaar duurt vooraleer een anderstalige leerling zich de onderwijstaal eigen maakt. Het gebruik van de thuistaal in de klas laat die jongeren toe de leerstof beter te begrijpen. Elke Gentse school heeft nood aan een gebalanceerd taalbeleid: inzetten op een goed niveau van Nederlands en het gebruik van de thuistaal om andere materies goed te begrijpen."

Bovendien wordt de schoolfoon, die ouders een sms of een mail stuurt als hun kind niet opdaagt op school, beschikbaar voor alle Gentse scholen. Elke "risicojongere" moet een individuele coach krijgen, die afspraken maakt, met de ouders praat, naar de buitenschoolse situatie kijkt. "Een aanpak uit Nederland, waar het een succes is", zegt Decruynaere. "We beginnen met een groep scholen die dat willen toepassen."

Er is ook geld voor een proefproject met twee voltijdse brugfiguren, die jongeren begeleiden met de overgang van lager naar secundair. "Preventieve huisbezoeken afleggen, ouders wegwijs maken op school, oudercontacten optimaliseren... We focussen op de band tussen het thuis- en schoolmilieu."