09 jun 2015

Gent zet een belangrijke stap om schoolmaaltijden duurzaam te maken en betaalbaar te houden

De werkgroep Stadslandbouw voerde actie voor schoolmaaltijden met lokale, ecologische en fair trade producten. Gemeenteraadslid Steven Vromman en schepen Elke Decruynaere proefden mee van de maaltijd van restaurant Avalon.

 

Gent zet een belangrijke stap om de schoolmaaltijden duurzamer te maken én betaalbaar te houden. De maaltijden zullen voor minstens 15 procent biologisch zijn. We zullen werken met seizoenproducten. Tonijn, pangasius en tilapia gebruiken we niet meer: tonijn is overbevist en de kweek van pangasius en tilapia gebeurt op een ecologisch onverantwoorde manier. We kiezen voor fair trade producten en doen mee aan de actie tegen voedselverspilling.

Naast Donderdag Veggiedag houden we bij de menu’s rekening met het effect op de ecologische voetafdruk en de duurzaamheid van het transport. En we stimuleren de sociale economie, en ecologische en sociale innovatie. 

Met dit alles zetten we een belangrijke stap in de goede richting. Een duidelijk signaal. Maar voor een fundamentele hervorming van onze lokale voedselvoorziening is meer tijd nodig. Bioboeren en andere aanbieders zijn niet altijd klaar voor grote opdrachten. We dringen ook bij de Europese Unie aan om steden toe te laten lokale productie als voorwaarde in overheidsopdrachten op te nemen.

Intussen zoekt de stad verder onder andere via een bredere marktverkenning naar mogelijkheden om meer fundamentele hervormingen door te voeren.

 

Meer informatie

Steven Vromman

Donderdag Veggiedag