06 mrt 2015

Gentenaars spelen meertaligheid uit als een troef.

Het Laatste Nieuws - 06 maart 2015

Sara Gielen en Ayse Isçi stelden samen met schepen van Onderwijs (Groen) hun boek 'Meertaligheid: een troef!' voor. Het boek ondersteunt scholen die in de praktijk met de thuistaal van kinderen aan de slag willen gaan.

"Meertaligheid hoeft geen synoniem te zijn voor gebrekkig Nederlands", vat onderwijsschepen Elke Decruynaere de essentie van het boek samen. 'Meertaligheid: een troef!' werd ontwikkeld door Sara Gielen en Ayse Isçi, beiden pedagogisch begeleider bij de stad Gent. Het reikt scholen en leerkrachten handvaten aan om de meertaligheid van kinderen aan te wenden voor hun academische ontwikkeling, zowel als tool om Nederlands te leren als om andere vaardigheden te vergaren. "De superdiversiteit van onze samenleving stelt het onderwijs op de proef, maar is ook een rijkdom", stelt Elke Decruynaere.

 

Lees het volledig artikel op de website van Het Laatste Nieuws