22 apr 2020

Gents jeugdwelzijnswerk maakt werking corona-proof en blijft bereikbaar

Het jeugdwelzijnswerk in Gent heeft zijn werking radicaal veranderd om ook tijdens de coronacrisis kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen te bereiken. Jeugdwerkers gaan in duo op pad, er worden 'gesprekswandelingen' georganiseerd en mobiele ploegen trekken naar de kinderen zelf.

Het klassieke aanbod van het jeugdwelzijnswerk werd door corona noodgedwongen stopgezet. Maar toch is het belangrijk om kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties te blijven opvolgen en ondersteunen. Daarom besliste het stadsbestuur om de subsidie-overeenkomsten met het jeugdwelzijnswerk te laten doorlopen, mits de expliciete opdracht dat zij hun werking corona-proof omturnden en toch beschikbaar bleven.

"De Vlaamse overheid besliste onlangs dat jeugdwelzijnwerk een essentieel beroep is. En terecht! Het Gents jeugdwelzijnswerk toont in deze corona-periode haar (digitale) veerkracht door samen te werken en het aanbod radicaal om te gooien met als doel bereikbaar te blijven voor alle jongeren in kwetsbare situaties." - Elke Decruynaere.

Het jeugdwelzijnswerk reorganiseerde zich, met respect voor de corona-maatregelen. De vaste groepsactiviteiten werden deels vervangen door een online aanbod. Maar daarnaast bleef het belangrijk om ook fysiek aanwezig te blijven in de leefwereld van jongeren door extra in te zetten op outreachend werk; het actief gaan opzoeken van jongeren en gezinnen. De stedelijke jeugddienst zorgt voor de nodige omkadering.

De omvorming van de jeugdwerking heeft een reeks nieuwe initiatieven als resultaat.

 

In duo op pad

In verschillende prioritaire wijken gaan jeugdwelzijnswerkers sedert enkele weken in duo op pad. Ze bellen aan bij gezinnen in kwetsbare situaties, delen voedsel- en spelpakketten uit, zoeken jongeren op in de buurt. Verschillende jeugdwelzijnswerkingen in Gent blijven ook sterk actief in de digitale leefwereld van jongeren: bel- en chatrondes, online ondersteuning en activiteiten, challenges, individuele hulpverleningsgesprekken, verbinding leggen met de schoolcontext, ondersteunen bij preteaching,... Zowel op straat als online wordt outreachend gewerkt.

Walk and Talk

Enkele organisaties zoals jeugdhuiskoepel Formaat, Jes, Overkop, vzw Jong en Habbekrats ontwikkelden een aangepaste methodiek: Walk & Talk. Jongeren die nood hebben aan een gesprek of die met hulpvragen zitten, kunnen een afspraak maken om met een jeugdwerker een gesprekswandeling in hun buurt te maken. Het zijn broodnodige gesprekken voor jongeren die een luisterend oor nodig hebben.

Griet De Wachter, coördinator JES Gent: Wij werken niet alleen vanuit de leefwereld “vrije tijd”, maar werken vooral cross-over en integraal. We proberen dus echt op de brede leefwereld van jongeren in te spelen en dat lukt aardig."

Chris Van Lysebetten, coördinator Habbekrats: "Laat ons samen hopen dat deze initiatieven ertoe bijdragen dat we snel weer naar een normale werking kunnen gaan. In goede gezondheid en met kinderen die niet zullen vergeten dat we er ook in deze moeilijke tijden voor hen waren." 

Andreas Accoe, groepswerker Jong Gent in Actie:
"In tijden waarin iedereen in zijn kot moet blijven, is het geen evidentie voor jongeren die geen ‘kot’ hebben, enkel een verblijfsplaats hebben of in een moeilijke thuissituatie zitten. Het is dan fijn om te zien dat in deze tijden de krachten van jeugdwelzijnswerkers-jeugdwerk snel verenigd werden." 

Jongerenonthaal

Jongerenarmoedeorganisatie Jong Gent in Actie startte samen met vzw Jong en vzw Lejo het "Jongerenonthaal" op. Op deze plek kunnen jongeren terecht voor een babbel, schoolondersteuning, ondersteuning bij papierwerk, enz. Er wordt ook voorzien in een basispakketten van voeding en hygiëne. Het onthaal is elke dinsdag en donderdag open (15 tot 20u) in de Nieuwebosstraat 3, bij het St Annaplein. Voor jongeren die niet naar het onthaal kunnen komen, kunnen een 'bezoek' van een mobiel team aanvragen.

Mobiele teams

Lejo vzw en Graffiti vzw slaan de handen in elkaar en organiseren een mobiele werking waarbij men met busjes en fietsen outreachend te werk gaat in diverse wijken. Ook vzw Jong reoganiseerde haar werking: in elke wijk waar jeugdwelzijnwerking vzw Jong actief is, zijn mobiele teams aanwezig op straten en pleinen om contact te blijven onderhouden met jongeren in kwetsbare situaties. Jongeren die er nood aan hebben, kunnen een gesprek aangaan aan hun voordeur, bij de lokalen van vzw Jong of op een afgesproken plaats. Dit gebeurt in alle veiligheid én in samenspraak tussen medewerker en jongere in de wijken in de 19de-eeuwe gordel. Per wijk en per ronde worden zo'n 15 jongeren (en gezinnen) bereikt.

Pieter Monsart, Algemeen Coördinator vzw Jong: “Kinderen en jongeren in kwetsbare situaties hebben nu meer dan ooit onze ondersteuning nodig.  Dat doen we met veel overgave, maar het is niet vanzelfsprekend gelet op de omstandigheden. Onze jeugdwerkers zijn onmisbare ankerfiguren in de leefwereld van de kwetsbare kinderen en jongeren en leveren hiertoe bijzondere inspanningen.” 

Digitale huistaakbegeleiding

Verschillende organisaties, waaronder JES, werken zowel online als offline vanuit verschillende levensdomeinen met jongeren tijdens de corona-maatregelen: ondersteuning bij preteaching door ongedwongen huistaakbegeleiding, ondersteuning bij het zoeken naar werk, organiseren van een wekelijks online-aanbod op woensdagnamiddag voor nieuwkomers,..

 

Ook Habbekrats laat de kinderen niet los. Daarom hebben ze hun lockdown-intitiatieven gebundeld in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=vwftLMNLRiQ

Voor meer informatie verwijzen we jou naar onderstaande websites:

Vzw Jong, Lejo vzw, Graffiti vzw, Jong Gent in Actie, Formaat, Overkop, Habbekrats