15 mrt 2016

Gents plan vroegtijdig schoolverlaten

Een sterke stad heeft sterke scholen nodig. Sterke scholen hebben een sterke stad nodig. Gelukkig kunnen we trots zijn op het onderwijs in onze stad. Met ruim 120.000 kleuters, scholieren en studenten is Gent niet voor niets dé onderwijsstad van Vlaanderen. Gentse schoolteams weten van aanpakken en laten zich niet afschrikken door de grote uitdagingen waar het onderwijs vandaag voor staat. Die uitdagingen zijn - in het bijzonder in een stedelijke context - niet gering. Onaanvaardbaar veel jongeren verlaten de schoolbanken zonder kwalificatie. Deze vroegtijdige schoolverlaters betreden de samenleving en de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie met alle gevolgen van dien. Vroegtijdig schoolverlaten is zo goed als altijd een complex en individueel verhaal. Spijbelen, zittenblijven, terechtkomen in de waterval en demotivatie zijn belangrijke voorspellers.

 

Oplossingen vinden is niet eenvoudig. Toch gaat dit plan net daarover. Het is de aanzet voor onze gezamenlijke zoektocht om onze schoolgaande jeugd aan boord te houden. Bij het uitschrijven van dit plan namen we vanzelfsprekend ook de conceptnota ter zake van minister van Onderwijs Hilde Crevits ter hand en gingen we in overleg met tal van stakeholders.

Bij dit Gents plan vroegtijdig schoolverlaten hoort ook een charter. Onder de noemer 'Operatie Geslaagd' brengt de Stad Gent over de netten heen een brede Gentse beweging op de been. Een beweging die het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten hoog op de agenda plaatst en gedragen wordt door scholen. Veranderingen in het onderwijs kunnen enkel succesvol zijn als ze van onderuit gedragen en ontwikkeld worden door de professionals die het elke dag waarmaken in de klas en op school.

Scholen kunnen veel maar niet alles. Scholen die hun schouders zetten onder 'Operatie Geslaagd' mogen rekenen op een gedegen ondersteuning door Stad Gent. Als lokale overheid nemen we hiermee meer dan onze verantwoordelijkheid. Het Onderwijscentrum Gent - een nieuwe netoverschrijdende dienst - zal de steun coördineren die we als stad aan alle scholen aanbieden. Het is een aanspreekpunt voor iedereen die in deze stad beroepsmatig met onderwijs bezig is.

Centraal in dit plan staan natuurlijk de jongeren. We schreven dit plan in samenspraak mét hen. We vertrekken vanuit hun krachten en talenten. Hun oproep voor een positief schoolklimaat zetten we om in een positief plan. Met Operatie Geslaagd slaan we de handen in elkaar en zetten onze schouders onder hun toekomst.


Meer informatie

Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten