07 nov 2019

Gentse aanmelding secundair onderwijs start op 23 maart

In Gent wordt voor de derde keer op rij gekozen voor een digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs. De aanmeldingsperiode loopt van maandag 23 maart tot en met woensdag 22 april 2020. Ouders zullen ook sneller te weten komen of hun kind een plaats krijgt in een van hun scholen naar keuze.

 

Het was tot vorige week onduidelijk hoe de inschrijvingen voor het secundair onderwijs in Vlaanderen zouden verlopen. De uitvoering van het nieuwe onderwijsdecreet, dat voor de zomer was goedgekeurd door het Vlaams Parlement, beloofde een nieuw algoritme, maar dat liet op zich wachten. Voor het herfstverlof besliste onderwijsminister Ben Weyts om het invoeren van het nieuwe decreet uit te stellen. Dat gebeurde op vraag van centrumsteden zoals Brussel, Leuven en Antwerpen, maar ook Gent. De steden vreesden dat door het uitblijven van het standaardalgoritme de vlotte organisatie van het aanmelden in gedrang zou komen.

Algoritme ongewijzigd

Doordat het nieuwe inschrijvingsdecreet niet in werking treedt, kunnen scholen dit schooljaar zelf kiezen of ze een digitaal aanmeldingssysteem hanteren. Scholen die dat niet doen, riskeren daardoor kamperende ouders voor de deur.

Op de Algemene Vergadering van het Lokaal Overlegplatform, dat oa alle Gentse scholen groepeert, werd gisteren beslist om voor de derde keer op rij voor een digitaal aanmeldingssysteem te kiezen. De Gentse scholen krijgen tot 29 november de tijd om aan te geven of ze mee instappen. De procedure en het algoritme die vorig jaar werden toegepast, blijven ongewijzigd. De resultaten waren dan ook heel bevredigend: 99% van de aangemelde kinderen kreeg de school van eerste keuze.

 

'Het is goed dat we dit jaar nog kunnen verderbouwen op de werkwijze van vorige jaren. En we plannen de aanmeldingsperiode in Gent op zo'n manier dat scholen en ouders de tijd krijgen om alles vlot te laten verlopen. Ik hoop alvast dat alle scholen opnieuw instappen in het systeem.'
Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Rekening houden met ouders en scholen

Ook de tijdslijn voor aanmelden en inschrijven in Gent werd goedgekeurd. Door het uitstellen van het uitvoeren van het inschrijvingsdecreet viel immers ook de verplichte tijdslijn van de Vlaamse overheid weg.

Bij het vastleggen van de data van aanmelden en inschrijven werd rekening gehouden met de verzuchtingen van de scholen en de ouders.

De scholen hadden bezwaar tegen de late inschrijvingsperiode (eind mei tot midden juni) die voorzien was in het Vlaamse decreet. Inschrijven tot midden juni betekende een enorme administratieve last, en dat tijdens de drukke examenperiode. Daarnaast moesten ouders na het aanmelden ruim een maand wachten voor ze te weten kwamen of hun kind een plaats was toegewezen. Ouders gaven vorig jaar aan dat die wachtperiode heel wat stress veroorzaakte.

 

Aangepaste tijdslijn

De tijdslijn die gisteren werd vastgelegd houdt rekening met al die feedback. Ouders kunnen zich aanmelden van 23 maart 2020 om 12 uur 's middags tot en met 22 april 2020 om 12 uur 's middags.
Op 4 mei 2020 ontvangen ze het resultaat en weten ze of hun kind een plaats krijgt in een van de opgegeven scholen. De aanmeldingsperiode loopt ook iets langer, waardoor brugfiguren en het Centrum voor Leerlingbegeleiding meer tijd hebben om ouders te ondersteunen. De inschrijvingsperiode op de scholen vindt plaats van 6 mei 2020 tot en met 29 mei 2020, waardoor de scholen tijdens de examenmaand juni gespaard blijven. De nieuwe tijdslijn is dus zowel voor scholen, ouders als toeleiders een verbetering.

 

Klik op onderstaande link voor meer informatie 

meldjeaansecundair.gent.be