05 okt 2017

Gentse brugfiguren zijn een inspiratiebron

Nezhlya is 'brug­figuur' op De Toverberg, een kleurrijke basisschool in Gent. Nezhlya kent iedereen en iedereen kent Nezhlya; ze bouwt de brug tussen school en thuis, waar vaak sprake is van armoede, sociale onzekerheid en een laag opleidingsniveau van de ouders.Maar hoe krijg je ouders betrokken bij de school als ze als nieuwkomer niet of nauwelijks Nederlands spreken, weinig zelfvertrouwen hebben of als ze worstelen met hun bestaanszekerheid?

Nezhlya's deur staat altijd voor ze open, ze luistert, wordt in vertrouwen genomen en ze helpt hen op weg. De Nederlandse Julia Roeselers bracht het werk van Nezhlya in beeld in een mooie documentaire 'Je mag altijd bij me komen':

 

Bekijk hieronder de documentaire

Meer informatie