13 dec 2016

Gentse filmpjes moeten alle kleuters op school krijgen

Het Nieuwsblad - 13 december 2016 Stad Gent wacht niet op het Vlaams actieplan om alle kleuters op school te krijgen. Met meertalige filmpjes wil ze ouders, kleuters en scholen nu al dichter bij elkaar brengen. De kleuterklas is ... samen spelen, vriendjes maken, maar ook een heleboel bijleren en zelfstandig worden. Het is dé kernboodschap van de meertalige filmpjes die Stad Gent gebruikt om ouders ervan te overtuigen hun kinderen naar de kleuterklas te sturen. Want sommige ouders houden hun kinderen thuis, uit schrik voor het onbekende.

 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs (Groen): "We lanceerden de filmpjes in maart omdat we zagen dat de verwachtingen van ouders vaak niet overeenkwamen met de realiteit in de klas."
De filmpjes werpen nu al hun vruchten af: "Dit schooljaar zijn 99 procent van onze kleuters ingeschreven. We doen het daarmee een stuk beter dan Antwerpen."
 

Toch blijft Gent een van de steden met het hoogste aantal kleuters die niet naar school gaan. Decruynaere: "In onze stad beperkt het probleem zich tot dertien scholen. Daar stellen we vast dat sommige kinderen wel ingeschreven zijn maar heel geregeld thuisblijven. Daarom opteren we nu voor een gerichte aanpak."
 

Warme kleuterklasjes
 

Decruynaere trekt 40.000 euro uit om de scholen waar het misloopt, individueel te begeleiden. "Met dat geld werkt Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) een traject uit."
En daar hoort een nieuw filmpje bij. "Daarin geven we scholen concrete tips: hoe ouders geruststellen en hen welkom doen voelen in de klas, hoe kleine klasjes creëren enzovoort. De overgang van de warme kinderopvang naar de kleuterklas is groot en dat houdt sommige ouders tegen."

Schepen Decruynaere vindt het jammer dat minister Hilde Crevits (CD&V) wel een actieplan opstelt maar geen extra middelen vrijmaakt. "Het is duidelijk dat de sector veel meer ondersteuning nodig heeft. Ze krijgt minder dan de lagere school, terwijl kleuters ook gewoon iedere dag in de klas staan."

http://meldjeaan.gent.be