13 feb 2019

Gentse jongeren willen meer chillplekken en gratis wifi

Het Laatste Nieuws - 13 februari 2019 - Yannick De Spiegeleir

In de gemeenteraadscommissie zijn woensdagavond de resultaten voorgesteld van het project ‘Stem 16+’. De jongeren die deelnamen, blijken vooral bezorgd om het klimaat, mobiliteit en onderwijs.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lanceerde de Vlaamse jeugdraad een oproep om stemrecht te realiseren voor jongeren ouder dan 16 jaar. Op Vlaams niveau werd beslist om niet in te gaan op de oproep, maar in Gent werd wel een proefproject op poten gezet om de discussie aan te zwengelen over stemrecht voor zestienplussers. Gentse jongeren van 16 en 17 jaar kregen, net als alle stemgerechtigde Gentenaars, de mogelijkheid om hun stem uit te brengen. 


Van de 4.775 Gentse jongeren brachten er 756 hun stem uit. Het kartel sp.a-Groen kwam als populairste uit de bus met 46,3% van de stemmen, gevolgd door Open Vld (16,4%), N-VA (10,1%), Vlaams Belang (7,7%), PVDA (7,2%) en CD&V (5,3%).

Gevraagd naar de thema’s die hen het nauwst aan het hart liggen, scoorden weinig verrassend natuur, leefmilieu en klimaat het hoogst, gevolgd door verkeer, mobiliteit en onderwijs. Ook enkele specifieke eisen kwamen naar boven. Op vlak van mobiliteit blijkt er bij de 16- en 17-jarigen vooral vraag naar beter aanbod van openbaar vervoer, later openbaar vervoer ’s avonds en veilige fietsroutes. Ook voor meer ‘chillplekken’ en gratis wifi in de stad zijn de jongeren vragende partij.

Engagement

“De bedoeling is met dit rapport aan de slag te gaan en de signalen serieus te nemen”, zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen). De stem geldt uiteraard niet voor de echte verkiezingen. Professor Marc Hooghe van de KU Leuven looft de resultaten. “50 procent van de jongeren die deelnam gaf zelf een idee of voorstel mee aan de volgende bestuursploeg. Dat is een heel hoog percentage en wijst op een sterk engagement van de deelnemers”, stelt hij.

Raadslid Karlijn Deene (N-VA) loofde de inhoudelijke kwaliteit van het rapport, maar opperde wel een bedenking. “Het blijft zo dat slechts 15 procent van de jongeren bereikt zijn. Bestaat het risico niet dat we hier met een zogenaamd Mattheüseffect zitten? Bestaat het risico niet dat jongeren waarvan de kloof al groot is met politiek niet op deze bevraging hebben gereageerd? Dit kan een vertekend beeld geven.”

Schepen Decruynaere ging in op haar vraag. “De verwerking van de persoonsgegevens was niet toegelaten. Het gaat om een anonieme bevraging. Professor Hooghe heeft in zijn onderzoek wel gevraagd wie heeft deelgenomen. Hij merkte op dat er vooral jongeren uit een ASO-richting (drie op vier, red.) deelnamen. We blijven moeite doen om àlle jongeren te bereiken onder meer door schoolspotters in te zetten die de jongeren rechtstreeks aanspreken. Dat blijft inderdaad een uitdaging.”

 

Lees het volledig artikel op de website van Het Laatste Nieuws