16 mrt 2016

Gentse kinderen schilderen ideale stad op schoolmuur ter promotie van nieuwe participatieve website

Op vrijdag 11 maart lanceert stad Gent de website  , een participatieve website voor kinderen, jongeren en alle Gentenaars met ideeën, vragen, voorstellen, oproepen en activiteiten die Gent nog kind- en jeugdvriendelijker willen maken.www.jongenwijs.gent

Vorig jaar lanceerde de Stad het actieplan Gent: kind- en jeugdvriendelijke Stad. De uitrol van het actieplan draait momenteel op volle toeren. Nu wordt het tijd om de Gentenaars uit te dagen om ook hun schouders te zetten onder de ambitie om Gent kind- en jeugdvriendelijker te maken.

Een stad waar alle kinderen en jongeren jong en wijs kunnen zijn, die maak je niet alleen. Elke dag zetten heel wat Gentenaars en Gentse organisaties en ondernemingen zich hiervoor in. Iedereen mag ook steeds nieuwe ideeën geven over hoe Gent nog kind- en jeugdvriendelijk kan worden.

Om dit gesprek aan te gaan, kind- en jeugdvriendelijke evenementen aan te kondigen, interessante tips uit te wisselen, samen initiatieven op te starten, relevant nieuws te verspreiden en zoveel meer is er nu www.jongenwijs.stad.gent . Iedereen kan er zijn ideeën, vragen, voorstellen, oproepen en activiteiten delen. De Gentse Kindersecretaris, Tina Van Acker, gaat met de ideeën aan de slag. Zij is het aanspreekpunt voor Gentenaars over kindvriendelijke stad en zorgt ervoor dat zoveel mogelijk inwoners, organisaties, ? de Gentse kindvriendelijke ambitie mee waar maken.

Een groot skatepark aan de Blaarmeersen aanleggen, buitenspelen promoten, gratis openbaar vervoer voor alle kinderen tussen 6 en 14 jaar, inzetten op kindvriendelijke balies en evenementen, strijd tegen kinderarmoede, jongeren aan zet in De Krook: het zijn maar enkele van de 182 acties die Gent in de periode 2013-2018 wil realiseren en die vervat zijn in het actieplan 'Gent kind- en jeugdvriendelijke stad' dat in juni 2015 werd gelanceerd.

De uitrol van het actieplan draait momenteel op volle toeren. Zo wil de Stad met J1000, het groot inspraak- en participatietraject, niet minder dan 1.000 kinderen en jongeren bereiken. Enkele deeltrajecten zijn ondertussen opgestart. In samenwerking met Hogeschool Gent bijvoorbeeld loopt er een traject waarbij 150 jongeren bevraagd worden over burgerschap en samenleven in Gent. Er wordt gepolst naar hun ervaringen, naar hun kijk hierop en naar hun suggesties en ideeën hoe het beter kan.

De website www.jongenwijs.gentzal gepromoot worden met een filmpje. De opname gebeurde op een toepasselijke manier, namelijk via een kindvriendelijke activiteit. Ongeveer 20 kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar kwamen op woensdagmiddag 24 februari naar de Schoolstraat in Sint-Amandsberg. De kinderen schilderden hun ideale kind- en jeugdvriendelijke stad op panelen die op vrijdag 11 maart aan de omheining van het Schoolpark bevestigd zullen worden. Ondertussen interviewde de Vlaamse jeugdwerkorganisatie Mediaraven de kinderen en jongeren terwijl ze zichzelf uitleefden op de panelen.

 

Meer informatie

www.jongenwijs.gent