01 sep 2021

Gentse scholen verwelkomen 56.300 leerlingen

Het nieuwe schooljaar werd deze week in gang getrapt. Veel schoolteams zetten hun allerbeste beentje voor en verwelkomden hun leerlingen met een ballonnenboog, sketches, een bezoek van de Gentse bellenman of zelfs een vuurspuwende Gentse draak. Na een bewogen schooljaar met veel afstandsonderwijs, waren veel leerlingen blij dat ze terug voltijds naar school mochten gaan.

Op woensdag 1 september zijn in Gent 25.600 leerlingen gestart in het basis- en 27.800 leerlingen in het secundair onderwijs. Ze zijn verspreid over 120 basis- en 58 secundaire scholen. Na elke vakantie komen er instappertjes bij, waardoor het schooljaar zal eindigen met ongeveer 56.300 kinderen; opnieuw een groei ten opzichte van vorig jaar.

100% naar de les

Alle leerlingen startten terug voltijds, dus 5 dagen per week. Er zijn nog steeds coronamaatregelen van kracht, zoals het dragen van mondmaskers in specifieke situaties.

Ook de aandacht voor ventilatie blijft. Na overleg met de medische experts en de vertegenwoordigers uit onderwijs werd beslist dat er momenteel geen extra Gentse maatregelen nodig zijn. De situatie wordt van nabij gevolgd door de crisiscel onderwijs onder leiding van de schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

"Ik wens alle leerlingen en leerkrachten een geweldig schooljaar toe, in hopelijk bijna normale omstandigheden. Op de eerste schooldag heb ik in elk geval al veel enthousiasme gezien bij leerlingen én leerkrachten!" - Elke Decruynaere, schepen van onderwijs

Samenwerking tussen Stad Gent en de scholen
Scholen kunnen nog steeds de hulp inroepen van de quarantainecoaches van Stad Gent, die ondersteuning bieden aan gezinnen die hulp nodig hebben tijdens een periode van quarantaine of isolatie. Deze coaches kunnen scholieren of ouders ook ondersteunen bij eventuele praktische hindernissen die vaccinatie in de weg zouden staan.

Verschillende scholen en Stad Gent sloegen de handen in elkaar om ouders en tieners die zich willen laten vaccineren, te helpen. Zo wezen sommige scholen 'hun' ouders al de weg naar de vaccinatiebus, wanneer die in hun wijk langskomt.

Last call Pfizer-vaccins

De vaccinaties bij de jongeren zijn volop aan de gang en de vaccinatiebereidheid bij de Gentse jongeren is groot. Op 31 augustus kreeg 68,8% van de 12-17-jarigen al een eerste prik. 45% van die groep is al volledig gevaccineerd.

Een weetje voor zij die zich willen laten vaccineren, maar de kat uit de boom aan het kijken waren: door de sluiting van het vaccinatiecentrum eind september, is er een last call voor Pfizer-vaccins. De laatste datum voor de eerste prik ligt op 11 september. Wie dan een eerste prik kreeg, is nog op tijd voor een 2e prik eind september, voor het centrum sluit.

Leerachterstand wegwerken

De Gentse scholen worden nog steeds ondersteund door de Stad Gent om de gevolgen van corona te helpen aanpakken. Het corona-relance plan ‘Leerachterstand Wegwerken’ is verlengd tot eind 2021. Een stadsbudget van 1 miljoen euro wordt ingezet op 2 acties.

"Uit de eerste evaluatie en de inschatting van de scholen blijkt dat we met de maatregelen extra leerstimulansen of leermomenten konden bieden aan ongeveer 3.660 leerlingen." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

"Uit de eerste evaluatie en de inschatting van de scholen blijkt dat we met de maatregelen extra leerstimulansen of leermomenten konden bieden aan ongeveer 3.660 leerlingen. Daarvan werden een 1.000-tal kinderen in een (quasi)individuele context geholpen, bij voorbeeld via bijles, maar ook via differentiatie op klasniveau."

"De onderwijspartners geven aan dat de extra ondersteuning ook op langere termijn nodig zal zijn. Hoe we hiermee omgaan, als stedelijke overheid, liefst met ondersteuning van de Vlaamse overheid, wordt nog onderzocht", aldus Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.

De verschillende schoolnetten ontvingen samen 610.000 euro om volgens hun eigen inschatting en aansluitend bij hun eigen schoolproject in te zetten op remediëring van leerachterstand.

Andere profielen aantrekken

Omdat het niet evident is voor scholen om bijkomende leerkrachten te vinden, hebben de onderwijskoepels de mogelijkheid om binnen het project ook andere educatieve of pedagogische profielen aan te trekken (sociaal werkers, orthopedagogen, psychologen, etc.) om de leerkrachten te ondersteunen.

"De onderwijspartners geven aan dat de extra ondersteuning ook op langere termijn nodig zal zijn."- Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Daarnaast zette het Onderwijscentrum Gent 390.000 euro in om een ‘pool’ van aanvullende profielen aan te leggen, met interim-medewerkers, vrijwilligers en stagiairs die een bijdrage kunnen leveren aan de inspanningen die scholen leveren om leerachterstand te remediëren, en/of in te zetten op het algemene welbevinden van kinderen en jongeren.

Psychologisch welzijn

Om leerachterstand te remediëren of te voorkomen moet de globale context van het lerende kind gezien worden. Een kind dat zich niet goed voelt in zijn vel, leert ook niet goed. De inzet op welbevinden wordt mee gefaciliteerd door de inzet van orthopedagogen, sociaal werkers en psychologen.

Dit project werd een eerste keer tussentijds geëvalueerd in mei 2020. In totaal werden met de maatregel op dat moment reeds 48 Gentse scholen betoelaagd via hun koepel en ondersteunde het Onderwijscentrum 55 scholen via de aanvullende pool. Deze aantallen zijn deels overlappend, bv wanneer een school extra leernoden vaststelt bij leerlingen en een ondersteuningsvraag stelt.