20 jun 2014

Gentse speelstraten in september ook op woensdag en tijdens weekend

Speelstraten zijn een waar succes in Gent. Deze zomer zullen al voor de elfde keer een aantal straten tijdelijk afgesloten worden voor het verkeer en veranderen in een speelstraat. Voor het eerst is het ook mogelijk om in september op woensdag en tijdens het weekend een speelstraat te organiseren. Op vrijdag 20 juni 2014 wordt de stadshal omgetoverd tot speelstraat. Een tweehonderdtal peters en meters zullen samen met schepenen een afsprakencharter ondertekenen. 

Wat ooit begon als een proefproject met vijf speelstraten is intussen uitgegroeid tot een project dat bij veel Gentenaars bekend en geliefd is. Een speelstraat is een straat die tijdelijk afgesloten wordt voor alle verkeer. Enkel de bewoners mogen nog stapvoets met de wagen de straat in. Want die is dan helemaal voor de kinderen. Speelstraten zijn ontstaan vanuit de idee om meer ruimte te creëren voor spelende kinderen in de drukke stad. Kinderen krijgen zo weer ruimte om te spelen, te fietsen, te krijten of tenten te bouwen op straat. Een speelstraat is ook zeer belangrijk voor de sociale contacten in de straat. Jong en oud leren elkaar zo opnieuw beter kennen.

Op vraag van de peters en meters van de speelstraten is het reglement nu aangepast. Hierdoor is het ook mogelijk om in de maand september speelstraten te organiseren op woensdag en tijdens het weekend. De uren worden ook uitgebreid. Een speelstraat zal nu starten om 14 uur en eindigen om 20 uur.

Gentenaars kunnen zelf een speelstraat aanvragen. Daarvoor zijn er minstens drie peters of meters nodig en moet er ook een draagvlak zijn in de straat. De peters en meters houden een oogje in het zeil en zorgen er zelf voor dat de straat goed afgesloten wordt. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de Stad Gent en de buurtbewoners. De peters en meters beheren het door de Stad ter beschikking gestelde spelmateriaal en organiseren activiteiten voor de buurt.

Om de organisatie van de speelstraten in goede banen te leiden, ondertekenen alle peters en meters samen met schepenen Elke Decruynaere een afsprakencharter.

'Speelstraten blijven een succesformule. Deze zomer en in september zullen maar liefst 98 speelstraten worden ingericht. Dit is een voorbeeld van een goede samenwerking tussen het stadsbestuur en de Gentenaars om onze stad kindvriendelijk te maken. Want het zijn de vele peters en meters die vrijwillig hun schouders zetten onder een speelstraat. Dit engagement is essentieel voor het welslagen van het project.' - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent

Schepen Filip Watteeuw: 'Ook volwassenen kunnen genieten van speelstraten. Zij kunnen activiteiten organiseren die het sociaal contact in de straat opnieuw centraal stellen. In september zullen voor de eerste keer zesentwintig speelstraten georganiseerd worden op woensdag en in het weekend. Dat bewijst dat de vraag naar uitbreiding in september heel groot is. De speelstraten bestaan intussen elf jaar en zullen niet meer verdwijnen uit Gent.'