04 jun 2020

De Gentse zomer wordt mega-wijs!

Het wordt een mega-wijze zomer in Gent, ondanks corona. De Stad Gent zet alle zeilen bij om, samen met vele partners, deze zomer extra aanbod op te zetten voor alle kinderen en jongeren die -een deel van- de vakantie in eigen stad zullen doorbrengen.

Corona-omstandigheden


In Gent wordt elke zomer een breed zomeraanbod voorzien voor kinderen en jongeren, zowel door stadsdiensten, speelpleinwerking, jeugdbewegingen, culturele organisaties, jeugdwelzijnswerk, sportverenigingen en ga maar door. Kinderen kunnen kiezen uit kampjes waar ze al dan niet blijven slapen, ze kunnen terecht bij mobiele werkingen die naar hun wijk komen, ze kunnen naar de opvang of het speelplein, ze kunnen sporten, ontdekken, leren, genieten.

 

“Gelukkig kunnen ook dit jaar zomer-activiteiten worden voorzien voor kinderen en jongeren, maar er moet natuurlijk wel gewerkt worden met respect voor de corona-richtlijnen. We gaan organisatoren ondersteunen zodat ze een fantastische zomer kunnen plannen.” - Elke Decruynaere, schepen van jeugd Gent.

Extra aanbod

Nu de Nationale Veiligheidsraad groen licht gaf voor de organisatie van zomeractiviteiten, zijn heel veel aanbieders in gang geschoten om een fantastisch programma voor te bereiden.

Echter, de richtlijnen rond hygiëne en veiligheid hebben een grote impact op bijvoorbeeld het aantal kinderen dat de organisatoren kunnen ontvangen en de praktische organisatie van hun werking.

 

Daarom wordt vanuit de Stad extra ondersteuning voorzien om ook tijdens deze bijzondere zomer een gelijkwaardig of zelfs meer uitgebreid aanbod te voorzien voor onze jonge Gentenaars.

Open oproep

“Ik heb alle vertrouwen in de creativiteit van de Gentenaars om fantastische voorstellen in te dienen voor deze oproep.” - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent.

Er werden middelen vrijgemaakt om extra aanbod te realiseren.

Om de activiteiten van dit aanbod in te vullen, wordt volgende week een open oproep verstuurd aan organisaties en aanbieders.

We mikken op een uitbreiding van het vakantie-aanbod (speelpleinwerking, kampen,…) en een extra “mobiel” aanbod dat actief naar de kinderen in de wijken toegaat, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

“Niet alleen de jongste Gentenaars zullen de zomer meer in eigen stad doorbrengen, dat geldt ook voor veel (jong)volwassenen. Aan hen die zin hebben om kinderen of jongeren een knotsgekke, sportieve of leerrijke week aan te bieden: begin al maar te broeden op jullie ideeën!” - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent.

De Jeugddienst werkt momenteel heel hard aan de oproep, die eind volgende week gelanceerd zal worden.

Organisaties krijgen dan ruim een week de tijd om hierop in te tekenen en een voorstel uit te werken dat inspeelt op de vakantienoden van kinderen, jongeren en hun ouders in de verschillende wijken.

Het is de bedoeling dat het extra aanbod begin juli van start kan gaan. De mogelijkheden zijn zeer breed. Men kan zowel kampen voorstellen, als spelletjesfestijnen op de pleintjes in de diverse wijken.

Herfst

“We kijken ook reeds verder dan de zomer en voorzien voldoende ondersteuning om ook in het najaar en de herfstvakantie voldoende aanbod te voorzien.” Elke Decruynaere, schepen van jeugd

Ook in het najaar zullen speelpleinwerkingen en jeugdbewegingen extra inspanningen moeten leveren om hun werking op een veilige manier te laten doorgaan.

Ze zullen bij de Stad terecht kunnen voor steun voor onder andere de aankoop van beschermend materiaal en voor logistiek (bvb extra toiletten/wastafels).

Meer informatie:

Jeugddienst Gent