02 sep 2013

Gescheurde kleuterschool succesvol verhuisd

Begin juli werden scheuren vastgesteld in de stedelijke schoolgebouwen van het François Laurentinstituut in de Onderstraat. Uit de vaststellingen van de brandweer en van experts bleek dat het gebouw niet meer toegankelijk is. Een nieuwe locatie voor de kleuterschool en de STIBO (Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) werd gevonden in de Abeelstraat, met 6 kleuterklassen en een speelplaats. Dankzij de hulp van de brandweer, stadsdiensten, schoolpersoneel, technisch personeel, leerkrachten en vrijwilligers werd al het schoolmateriaal, meubilair en speelgoed op zeer korte tijd verhuisd. Op twee informatieavonden voor de ouders en op basis van een bevraging van de ouders, werden de problemen met mobiliteit en opvang in kaart gebracht. De Stad Gent zet een schoolbus in, om kleuters die 's morgens afgezet worden in de Onderstraat over te brengen naar de Abeelstraat. Ook de kinderen die wensen gebruik te maken van de opvang tot 19 uur kunnen op die bus terecht. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere: 'Er werd getoverd in Gent. In volle vakantieperiode werd een nieuw onderkomen gevonden voor 120 kleuters. De betrokkenheid, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid die ik ervaren heb van iedereen die meehielp, is gewoon indrukwekkend.'