18 apr 2014

Goe Gespeeld!

Vandaag tekende schepen van Jeugd namens het stadsbestuur het Goe Gespeeld! Charter. Daarmee engageert de Stad Gent zich om kinderen genoeg ruimte te geven en zichzelf te laten zijn in de stad. Het Charter is een initiatief van een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse jeugdbewegingskoepels en de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en ?consulenten.

Elke Decruynaere

Met het Charter roept Goe Gespeeld! alle gemeenten in Vlaanderen op om 8 concrete charterpunten voor het recht op spelen op te nemen in het lokale beleid.

De jeugdraad werd uitgenodigd om het Charter mee te tekenen. Zij waken erover dat het niet bij de symbolische ondertekening blijft maar dat de 8 actiepunten in Gent ook echt opvolging krijgen.

Meer informatie: http://www.goegespeeld.be