29 apr 2014

Goed nieuws voor Gentse kinderopvang

Persmoment De Biotoop Gent ? 29 april 2014 De vraag naar kinderopvang in Gent blijft groot. Dankzij de uitbreidingsrondes van Kind & Gezin telt Gent 85 bijkomende opvangplaatsen in 2014 in Wondelgem, Stationsbuurt, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Sint-Denijs-Westrem en Ledeberg. Bovendien stijgt het aantal opvangplaatsen met inkomensgerelateerde ouderbijdragen in de private initiatieven met 180. Eén van de kinderdagverblijven waar ouders voortaan volgens hun inkomen betalen, is De Biotoop aan Ham in Gent. Vanaf 2016 kan de Stad Gent ook starten met crèche de Bubbels in de Brugse Poort. De doelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2020 voor 63% van de kinderen een opvangplaats te hebben en voor de helft van de kinderen een inkomensgerelateerde opvangplaats. Schepen van Opvoeding: "De 85 bijkomende opvangplaatsen die nu gerealiseerd zijn, zijn allemaal inkomensgerelateerd. Maar er is nog werk aan de winkel. Jonge gezinnen ervaren nog steeds een tekort, en ook de betaalbaarheid blijft te vaak een probleem. Als stad kunnen wij dit niet alleen realiseren. Daarom vragen we dan ook dat de Vlaamse overheid blijft voorzien in extra middelen hiervoor."

Elke Decruynaere