17 nov 2016

Goesting om te ondernemen begint op school

"Vlaanderen bulkt van jong ondernemend talent. Op de schoolbanken herken je jongeren die initiatiefrijk en creatief zijn, die buiten de lijntjes durven kleuren, die kansen zien én grijpen. Alleen komen die jonge entre-én intrapreneurs vaak niet vanzelf bovendrijven. Hun ondernemingszin moet gestimuleerd worden." Het zijn de woorden van Vlajo vzw, een ervaren partner voor veel Vlaamse scholen. Na een succesvol proefproject op het Atheneum Wispelberg geeft het stadsbestuur nu de kans aan acht secundaire scholen om in te tekenen op een intensief begeleidingstraject 'Onderzoekend en Ondernemend Leren'. Vanaf januari 2017 worden leerkrachten van elke school een jaar lang gecoacht om meer interactieve werkvormen in hun lessen te integreren.  De werkvormen zijn speciaal toegespitst om 'het samenwerkend leren'  te verhogen. Over deze ervaring en over het nieuwe initiatief was er op woensdag 16 november een infosessie waar meer dan 20 secundaire scholen op intekenden.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere: "Nieuw dit schooljaar is het Onderwijscentrum Gent. Het is er voor de scholen en leerkrachten van onze stad. Scholen kunnen intekenen op projecten die hen sterker maken. Deze samenwerking met Vlajo vzw past daar mooi in."