14 dec 2013

Groen in dialoog over hervorming secundair onderwijs

Onderwijsdialoog Groen - De Centrale - 14 december 2013 Vorige zaterdag waren Elisabeth Meuleman, fractieleidster in het Vlaams Parlement, en , schepen van Onderwijs, de gastvrouwen van de onderwijsdialoog van Groen over de hervorming van het secundair onderwijs. Meer dan 50 leerkrachten, directies, bestuurders, begeleiders en andere onderwijsexperten gingen in gesprek over de toekomst van het Vlaamse onderwijs. Vertegenwoordigers van onder andere HIVA, VUB, Studiegroep Authentieke Middenscholen, KTA Mobi en Oproep voor een Democratische School gaven hun perspectief op de toekomst van ons onderwijs. Elisabeth Meuleman: "Er is nood aan een Vlaams onderwijssysteem dat de studiekeuze uitstelt, waar leerkrachten beter worden ondersteund en waar leerlingen meer positieve keuzes maken. Wij zien de noodzaak van een grote hervorming, met een sterke inbreng van het brede onderwijsveld." In Gent wordt daar alvast werk van gemaakt.

Elke Decruynaere Elke Decruynaere: "Wij zetten in op brugfiguren, brede scholen, mentoruren en een gedifferentieerde werking binnen de klas. Er komt een actieplan tegen ongekwalificeerde uitstroom en we werken aan een hervorming van onze secundaire scholen."