15 feb 2017

Groen wil dat progressieve samenwerking garant staat voor politieke vernieuwing en burgerparticipatie

O p een druk bijgewoond congres in Gent zat Groen Gent samen over de gebeurtenissen van de afgelopen week. De maatregelen die Groen en SP.a samen hebben voorgesteld over eerlijke, transparante en ethische politiek werden daar voorgesteld.Schepen

Elke Decruynaere: "De aangekondigde maatregelen geven vertrouwen, maar met Groen willen we garanties voor een echte omslag naar een andere politieke cultuur. Onze leden gaven een duidelijk mandaat om daarover met de SP.a rond de tafel te gaan zitten om zo tot progressieve samenwerking te komen."

Groen ziet de meerwaarde van de progressieve samenwerking in het Gentse stadsbestuur, maar koppelt een aantal duidelijke voorwaarden aan de samenwerking binnen het kartel. Ten eerste wil Groen garanties voor de strikte uitvoering van de afgesproken maatregelen voor een eerlijke en transparante politiek en ethisch beleggen. Ten tweede wil Groen dat het toekomstige kartelprogramma voorziet dat vanaf 2018 burgerbetrokkenheid en politieke vernieuwing een belangrijk gegeven wordt in de Gentse politiek. Tot slot wil Groen Gent ook de concrete vertaling van de gelijkwaardigheid van beide partners in de kartelsamenwerking. Met die afspraken moet het lukken om ook na 2018 een progressief beleid te hebben in Gent, ook al proberen sommige partijen daar met alle middelen komaf mee te maken.

Elke Decruynaere: "Groen Gent vindt dat de stad goed bestuurd wordt en gelooft sterk in het sociaal-ecologisch project voor onze stad. De focus moet nu opnieuw gaan naar de het beleid om Gent gezond, leefbaar en kindvriendelijk te maken. De Gentenaars verdienen dat. Maar Groen wil de gebeurtenissen ook aangrijpen om een echte omslag naar een andere politieke cultuur te realiseren. De Gentenaars moeten hier maximaal bij betrokken word en. Enkel zo doet Gent haar progressie ve traditie eer aan."