14 mei 2020

Terug naar de klas

Heropstart van de scholen in Gent, in corona-tijden

De Gentse scholen zijn klaar om een deel van de leerlingen terug naar de klas te roepen. Het is een boutade, maar dat kostte deze keer letterlijk bloed, zweet en tranen. 

Wie start wanneer

Een steekproef leert dat 80% van alle Gentse basisscholen op vrijdag 15 mei terug les zullen geven in de klassen. 20% van alle Gentse basisscholen doen dat op maandag 18 mei.

“Er is de laatste tijd zeer veel van scholen gevraagd. Het is mooi te merken hoeveel mensen, diensten en collega’s mee in de bres springen om scholen daar bij te helpen. Niet alleen met grote woorden maar met concrete daden.”- Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.

Niet elke school zal van bij de start alle toegelaten leerjaren (1-2-6e leerjaar in basis en 6-7e in secundair) terugroepen naar de schoolbanken. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de risico-analyse die de scholen uitvoerden en van de specifieke schoolcontext op vlak van infrastructuur en medewerkers.

Ook merken we variatie in de aanpak. Enkele scholen zullen niet met 1e, 2e én 6e leerjaar starten, zo goed als alle andere Gentse scholen starten voor alle drie de toegelaten jaren. 

 

Bij het buitengewoon basisonderwijs voorzien 4 scholen enkel opvang, 7 scholen voorzien ook lessen. Daar zet men vooral in op les voor de afstudeerjaren. Ook de stedelijke ziekenhuisschool gaat terug open, met 1 op 1 lessen op alle sites.

Inrichting

“Deze week mogen bepaalde leerjaren terug naar school. Het voelt voor velen aan als een heel bijzondere eerste schooldag. Ik wens leerlingen en de schoolteams een goeie doorstart in deze speciale omstandigheden.” - Elke Decruynaere.

De scholen hebben een grondige herinrichting nodig gehad om corona-proof gemaakt te worden. Het naleven van de opgelegde voorschriften is natuurlijk primordiaal.

Daarom werden klassen opgesplitst, tot maximum 14 leerlingen per “bubbel”. Voortaan zit 1 leerling per bank en staan de banken ook op 1,5m afstand. In de lagere school dragen leerkrachten een mondmasker, in het secundair geldt dat voor leerlingen én leerkrachten. Speelplaatsen werden (met 2,8 km nadarhekkens) verdeeld in compartimenten per bubbel en er werden o.a. extra wasbekkens geïnstalleerd om op verschillende tijdstippen doorheen de dag de handen te kunnen wassen.

Praktische organisatie om de veiligheid te garanderen

De Stad Gent ondersteunt de heropstart ook praktisch op meerdere manieren.

“We zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers veilig naar school kunnen. Waar nodig maken we daarvoor extra ruimte vrij. Vooral bij het begin- en het einde van de schooluren is die extra ruimte op straat belangrijk.” - Filip Watteeuw, schepen van mobiliteit.

Het mobiliteitsbedrijf paste de inrichting van 44 schoolomgevingen aan, daar waar de huidige infrastructuur het niet toeliet om de corona-maatregelen van bvb afstand-houden op het voetpad te respecteren. Er werden daarom tijdelijke schoolstraten aangelegd en ruim 300 bijkomende fietsstalplaatsen geplaatst. Sommige parkeerplaatsen voor de schoolpoort werden tijdelijk ontruimd, om ouders en leerlingen toe te laten veilig en conform de richtlijnen, naar school te komen.

 

De dienst Facility Management ondersteunde logistiek. De cijfers spreken voor zich:

  • 14.000 stickers met aanduiding “handen wassen” en “1.5m afstand houden” en pijlen om de looprichting aan te geven, gebruik van de liften enz.
  • 350 liter desinfecterende handgel, 170 handwasbakken en 150 plexischermen
  • 800 gezichtsmaskers en meer dan 75.000 mondmaskers voor elke leerling ouder dan 12 die op Gents grondgebied (netoverschrijdend) school loopt en elke leerkracht die in onze stad les geeft
  • 2.8 km nadarhekken en 350 signalisatiepalen

“Het was een pittige uitdaging om op 2 weken alles besteld, geleverd, gemaakt en geïnstalleerd te krijgen. Het plaatsen van 170 extra handwasbakken vormde de grootste uitdaging. Stad Gent produceert de wasbakken zelf om tijdig rond te raken.” - Annelies Storms, schepen van Facility Management.