27 okt 2016

Hoe denken jongeren over samenleven in Gent?

Hoe denken jongeren over samenleven in Gent? Op vraag van de Stad Gent trok de HoGent met dat vraagstuk naar een 200-tal jongeren en studenten. Het onderzoek kadert in de '', het inspraak- en co-creatietraject om Gent kindvriendelijker te maken.

J1000
De jongeren waardeerden dat er naar hen geluisterd werd. Uit de bevragingen kwamen een aantal belangrijke thema's naar voren, waaronder omgaan met onbekenden, jezelf kunnen zijn, discriminatie en solidariteit.

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere: "Wat opvalt in het onderzoek is dat de jongeren eigen voorstellen hebben om het samenleven in Gent te bevorderen.
We zijn het als stadsbestuur aan hen verplicht om met hun aanbevelingen aan de slag te gaan! Hun vraag om als stadsbestuur meer in dialoog te gaan met jongeren nemen we ter harte."

 

Stad Gent zal op korte termijn alvast de volgende initiatieven nemen:

 

  1. Er komt een interactieve app om de beleidsparticipatie van jongeren verder te verhogen,
  2. 'Thuis in 't Stadhuis' wordt uitgebreid naar het secundair onderwijs
  3. Er komt een campagne rond samenleven en diversiteit,
  4. De kindersecretaris faciliteert een overleg tussen Gentse jongeren en De Lijn en
  5. Unia (het interfederaal Gelijkekansencentrum) zal Gentse jongeren actiever betrekken bij hun beleid.

 

BIJLAGEN:
eindrapport_traject_samenleven_en_jongeren_hogent.pdf