02 apr 2016

Hoe kijken kinderen naar groen in de stad

Luisteren naar kinderen en jongeren en hen beschouwen als volwaardige medespelers bij het maken van beleidskeuzes: dat is de centrale ambitie van het Gents actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad.

Als vurig pleitbezorger van dat actieplan maakt Groen graag kennis met knappe initiatieven die de participatie van kinderen en jongeren in de praktijk brengen. Hoe gaan ze te werk? Welke ideeën brengen ze naar de oppervlakte? 

De manier waarop Bougie kinderen aanspoort om na te denken over de stad, is bijvoorbeeld heel inspirerend. Afgelopen zomer kon je Bougie vinden in de Gentse Leefstraten. Daar lieten ze kinderen actief meewerken aan de inrichting van hun straat en de toekomst van hun buurt.

In december en januari werkte Bougie aan een utopische stadskaart die − met een vette knipoog − De wereld is om zeep! heet. De kaart toont creatieve toekomstideeën van Gentse kinderen en prikkelt hen met eenvoudige opdrachten om de open ruimte in de stad in te vullen met eigen ideeën.

Wat treft jou het meest wanneer je kinderen bevraagt over de toekomst van de stad, vroegen we Marieke De Munck van Bougie vzw. “Hoe treffend ze diepmenselijke verlangens weten te vatten, zoals het verlangen naar ruimte of rust. Zo tekende een van de kinderen een ‘stiltetempel’. Natuurlijk vragen ze meer graspleintjes en parken om in te spelen. Maar vaker nog dromen ze over plekken waar mensen elkaar ongedwongen kunnen leren kennen. Het komt ook spontaan bij hen op dat we meer kunnen uitwisselen. Een kind dat fantaseert over fruitbomen, fantaseert er ineens een actieve ruileconomie bij... De generatie die opgroeit met smartphones en tablets is opvallend sociaal.”


Meer informatie:
Actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad


Over de werking van Bougie vzw www.bougievzw.be