06 dec 2006

Honderd nieuwe gemachtigde opzichters zorgen voor veilige schoolomgeving

Filip Watteeuw - Elke Decruynaere - Attestoverhandiging nieuwe gemachtigde opzichters - 2 december 2013 - Politiecommissariaat Gent-West Niet minder dan 104 nieuwe vrijwilligers brachten de opleiding tot gemachtigd opzichter tot een goed einde. Hun attesten werden op maandagavond uitgereikt door schepen van Onderwijs en schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. Deze vrijwilligers helpen kinderen om veilig naar school te stappen en fietsen. Het stadsbestuur wil zo inzetten op veilige schoolomgevingen. Schepen Watteeuw: "In de aanpak van overdreven snelheid, dubbel parkeren en het vermijden van andere gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers, spelen opzichters een belangrijke rol. We streven er naar om de schoolomgevingen in Gent veiliger te maken voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. Ook hier is er een belangrijke taak weggelegd voor de gemachtigd opzichters." Dit mooi engagement van meer dan honderd gemachtigde opzichters biedt een belangrijke meerwaarde voor de school, de kinderen en hun ouders. Schepen

Elke DecruynaereDecruynaere: "Ik hoop dat er nog meer opzichters bijkomen, want veiligheid aan de schoolpoort is één van de belangrijkste argumenten voor ouders om hun kinderen naar school te laten fietsen."