10 dec 2015

Ieders Stem Telt

Donderdag 10 december kreeg het schepencollege voor het derde jaar op rij hun rapport. De leden van het consortium 'Ieders Stem Telt' gaven hun beoordeling van het beleid op basis van hun prioriteitennota 2012.en partnerorganisaties, waaronder

Samenlevingsopbouw de Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, IN-Gent en Jong bevraagden toen meer dan 1000 maatschappelijk kwetsbare personen. Met als resultaat vijftien prioriteiten. Het jaarlijks rapport bevat een beoordeling en verbetervoorstellen van deze prioriteiten.

Ook dit jaar gingen de beoordelingen over alle domeinen in stijgende lijn. De leden appreciëren de inspanningen op vlak van betaalbaar wonen, sociale tewerkstelling, de extra aanvullende steun op basis van de Gentse budgetstandaard en de Uitpas. Voor het beleidsdomein 'Onderwijs' leverden de verhoogde inzet op ouderparticipatie met de start van de brugfiguren in het secundair onderwijs extra punten op.

Schepen Elke Decruynaere: "Elk jaar is dit een spannend moment, met positief resultaat. Voor onderwijs kunnen we op de ingeslagen weg verder. In 2016 doen we dat door te blijven inzetten netoverschrijdende samenwerking en een versnelling hoger te schakelen op participatie en diversiteit met het Onderwijscentrum Gent."

BIJLAGEN:
iedersstemtelt.pdf