08 jan 2014

In Gent is er voor elk kind een plaats op school

Een enorme operatie: de omvangrijke capaciteitsuitbreiding.

Elk jaar kwam er een basisschool bij. En er staan er nog in de steigers. Daardoor is de druk voor de ouders afgenomen. Door het online aanmelden vermeden we kampeertoestanden voor het secundair onderwijs. In plaats van de problemen af te wachten en achterna te hollen voerden we een moedig beleid.