04 dec 2013

Ineens wil iedereen onderwijs hervormen

De Morgen - 04 december 2013 Onze leerlingen scoren slechter dan ooit in wiskunde, lezen en wetenschappen. Ook is de kloof tussen migranten en autochtonen nergens ter wereld zo groot. Het overtuigt plots iedereen, van de onderwijskoepels tot de schepenen en N-VA, dat een hervorming van het secundair broodnodig is.Alle leerlingen, van de best tot de minst presterende, behalen in alle onderwijstypes veel slechtere wiskundescores dan negen jaar geleden. Dat blijkt uit de PISA-studie van de OESO, waaraan 5.970 Vlaamse vijftienjarigen deelnamen. Tegelijkertijd is de prestatiekloof tussen migranten en autochtonen, veroorzaakt door de taal en hun sociaal-economische situatie, nergens ter wereld zo groot. Opvallend is dat Vlaanderen toch de beste van Europa is in wiskunde, tot de top behoort in lezen en tot de subtop in wetenschappen. Dat komt omdat de overige Europese landen eveneens fors dalen en onze uitgangspositie vaak een stuk beter was. "We moeten ons enorm veel zorgen maken", zegt pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool). "Deze cijfers zijn een wake-upcall."

Alle hens aan dek

De alarmerende resultaten onderstrepen volgens onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) de noodzaak voor een hervorming van het secundair onderwijs. Het masterplan, dat in juni werd goedgekeurd, veegt de schotten tussen aso, bso en tso weg en legt meer de nadruk op wetenschap en taalscreening van alle leerlingen. Maar de invulling ervan komt terecht bij de volgende Vlaamse regering, waardoor het met één pennentrek kan worden afgeserveerd. En iedereen in onderwijsland herinnert zich de felle oppositie van N-VA. Dat lijkt nu niet meer te gebeuren. Alle actoren scharen zich achter de hervormingsplannen, ook N-VA. "We kunnen het licht van de zon niet loochenen", zegt Vlaams fractieleider Kris Van Dijck. "In een volgende regering belandt het masterplan niet in de prullenmand. Geert Bourgeois (viceminister-president) en ik zijn niet voor niets heel Vlaanderen rondgehost om het te verdedigen." De katholieke koepel VSKO en het Gemeenschapsonderwijs stellen unisono dat het middelbaar moet worden aangepakt. Ook de onderwijsschepenen van Antwerpen en Gent roepen op werk te maken van de hervorming. "Het is alle hens aan dek", meent de Gentse Elke Decruynaere (Groen). "De kloof legt een bom onder onze steden en onze samenleving. We verliezen te veel tijd door te blijven discussiëren over de hervorming."

OESO-studie: Vlaamse leerlingen aan de top maar presteren steeds slechter

Wiskundescore van 554 punten in 2003 gedaald naar 15,4 % haalt niet het minimumniveau in wiskunde (11,4 procent in 2003) leerlingen excellent in wiskunde, tegenover 1 op 3 in 2003 punten behaalt

© 2013 De Persgroep Publishing - Remy Amkreutz