26 mei 2015

Inschrijvingssysteem Kinderopvang aangepast na overleg met ouders

Op 27 mei 2015 keurde de Gemeenteraad een gewijzigd retributiereglement van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd goed. Nadat schepen vragen en bemerkingen ontving van ouders gebeuren nu bijsturingen. Onder andere over de opvangplannen in de buitenschoolse kinderopvang. Op voorstel van de ouders werd de administratieve kost van 3.50€ voor wie hun kindje eens vroeger brengen of later komen halen, geschrapt.  En de passage over de Vlaamse maatregel 'Bestelde opvang is betaalde opvang' werd na vragen van ouders verduidelijkt: Chronische ziekte en precaire arbeidsomstandigheden zijn geen reden om ouders voor hun bestelde opvang te laten betalen.

Decruynaere

Een andere ouder signaleerde een probleem met de kostprijs van de dieetmaaltijden. De prijs wordt in het gewijzigde reglement rechtgezet. Schepen Decruynaere: "Met deze wijzigingen hebben we een betere regeling. Wat blijft is dat we meer kinderen goede opvang bieden. Tegelijk verduidelijken we dat we in de uitvoering oor hebben voor bijzondere omstandigheden."