22 sep 2017

Investeren in de allerjongste kinderen

Tijdens  een druk bijgewoonde studiedag op vrijdag 22 september  plaatsten de UGent, het VBJK ( )  en de Stad Gent de zorg voor kleuters in het onderwijs hoog op de agenda.

'Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool'  Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen

Dat een goede start op school belangrijk is, blijkt uit alle onderzoeken. Maar waarom blijven zoveel kleuters dan regelmatig afwezig op school?
Een bevraging van ouders en onderzoek op scholen bracht volgende inzichten:

 

WARME TRANSITIE NAAR HET KLEUTERONDERWIJS

Elke ouder vindt onderwijs belangrijk, maar velen stellen zich de vraag of de school goed voor de kinderen zorgt. Ze vinden de stap naar school niet vanzelfsprekend. Uit gesprekken blijkt ook dat directie en leerkrachten het aspect zorg en leren nog te vaak van mekaar loskoppelen. Ze vrezen ook dat zorgtaken de ruimte voor onderwijs hypothekeren. De onderzoekers doen dan ook een oproep om het belang van naschoolse opvang en middagpauzes niet te onderschatten. Ze vragen aandacht voor een warme overgang naar het kleuteronderwijs, met gelijkwaardige aandacht voor leren en voor zorg.

 

HERDENKEN VAN ONZE ONDERWIJSSTRUCTUUR

Een derde van de tijd op school wordt al wachtend doorgebracht. Wanneer er tijdens die momenten gesproken wordt, gaat het veelal om berispingen of instructies. Eénrichtingsverkeer dus. Die momenten herbekijken en anders invullen kan een verschil maken. Ze zouden omgedraaid kunnen worden naar leuke, ontspannende en vooral taalrijke momenten. Door na te denken over de structuur van onze scholen, kunnen we scholen creëren waarin elk kind maximale ontplooiingskansen krijgt.

De studiedag eindigde met een oproep om de systeemfouten in de organisatie van het kleuteronderwijs aan te pakken.

Schepen Elke Decruynaere: "Dat is een verhaal van budget en wetgeving door de Vlaamse Regering die het belang van kleuteronderwijs meer moet erkennen. Maar dit mag ons niet beletten om alvast zelf met de conclusies van de onderzoekers aan de slag te gaan."