22 mei 2020

De Brugse Poort is geen probleemwijk, het is een fantastische wijk met problemen.

De voorbije dagen sprak ik met tientallen wijkbewoners uit de Brugse Poort, óók met hen die de weg naar het stadhuis minder goed kennen. Totaal verschillende mensen, maar één ding hebben ze gemeen: de liefde en het engagement voor hun wijk.

Jeugdwelzijnswerk

"De gesprekken stemmen mij hoopvol. De Brugse Poort is geen probleemwijk, het is een fantastische wijk met problemen."- Elke Decruynaere, schepen van Jeugd.

Een jaar geleden startten we een traject rond jeugdwelzijnswerk voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie. We voelden aan dat het tijd was om het jeugdbeleid een update te geven. Nu is het tijd voor concrete acties en verdere invulling met de jongeren zelf. Er werd een charter opgesteld waar heel wat verenigingen aan hebben meegewerkt.

Concreet:

"Alle kinderen en jongeren verdienen een plek waar ze samen plezier kunnen maken, zich kunnen ontplooien en zich 100% thuis voelen." - Elke Decruynaere.

  • Er komt een straathoekwerker bij die specifiek voor de jongeren in de wijken Brugse Poort en Rabot wordt ingezet.
  • De Kaarderij zal vanaf nu gratis open zijn, alle dagen behalve zondag en naast de huidige werking.
  • Jeugdwerkingen die de afgelopen jaren door buurtbewoners zelf uit de grond werden gestampt, krijgen de kans te professionaliseren. Ze gaan dus budget krijgen om zelf jeugdwerkers in dienst te nemen. En ze krijgen een extra aanspreekpunt bij de jeugddienst, we kijken ook naar een meter of peterschap om dat goed te laten lopen. Het is de bedoeling om zo het aantal werkingen en plekken waar kinderen en jongeren in hun vrije tijd heen kunnen, te laten groeien.
  • Vzw Jong heeft aandacht voor de veranderende kenmerken van de wijk en zal meer inzetten op samenwerken -in netwerk- met andere buurtorganisaties, ten voordele van de jongeren in de Brugse Poort. Vzw Jong zal bijkomend meer aanwezig zijn op straten en pleinen met het oog op het wegwerken van drempels die jongeren kunnen ervaren.

"We hebben de signalen van kinderen en jongeren gehoord en nemen deze ernstig." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent.

We staan hier voor een grote opdracht, maar ik zie veel kansen, de voorbereidingen zijn getroffen en de budgetten staan klaar.

Ik kijk uit naar de dialoog met jongeren en organisaties: samen kunnen we een mooi verhaal schrijven.

 

Structurele veranderingen

"Er zijn structurele veranderingen nodig, niet alleen in de Brugse Poort maar ook in het Rabot en de Dampoortwijk enzoverder." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent.

Maar er is werk op elk beleidsdomein. We moeten niet alleen drugsdealers bestrijden, maar ook leegstand van winkelpanden.

We moeten niet alleen zorgen voor veilige straten, maar ook voor aangename straten.

En mensen die niet veel geld hebben, mogen door de hoge huurprijzen niet uit hun wijk geduwd worden.

Aan die veranderingen zijn we hard bezig. De grote ommekeer in het Gentse woonbeleid, met de focus op huurders zonder veel middelen, is een belangrijke stap. De plannen om de as Bevrijdingslaan-Phoenixlaan grondig te herwaarderen, komen nu in een stroomversnelling en dat is goed nieuws. Het zal bij alles wat gebeurt ook zaak zijn om op een andere manier te communiceren en inspraak mogelijk te maken, zodat de hele buurt zich hierbij betrokken voelt.