17 dec 2020

Stevig inzetten op sterk jeugd(welzijns)werk

Stad Gent neemt haar engagement om het aanbod voor kinderen en jongeren in precaire leefomstandigheden uit te breiden serieus en zet de jongeren zelf aan het stuur. Vanuit het budget Jeugd wordt daarom jaarlijks 1,1 miljoen euro geïnvesteerd om de komende jaren stevig in te zetten op sterk jeugdwerk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Zo stijgt het budget voor jeugdwelzijnswerk tot 3,7 miljoen euro in 2021 en 4,2 miljoen euro in 2022.

Het aantal kinderen en jongeren in Gent is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor ontstaat er extra druk op het bestaande jeugdwerk en is er een stijgende vraag naar meer kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. Helaas is ook het aantal kinderen en jongeren in kwetsbare situaties gevoelig gestegen.

"We versterken bewust ook nieuwe organisaties die door jongeren of buurtbewoners zijn opgestart."

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent

“Gent kent een sterk middenveld dat kwalitatief jeugdwerk organiseert. Dat willen we zo houden. We kozen er bewust voor om via een open call en naast de bestaande partners met wie we goed samenwerken, nieuwe organisaties, die vaak door jongeren of buurtbewoners zelf zijn opgestart, te versterken. De middelen worden ingezet op basis van demografische cijfers, noden en signalen van jongeren zelf. Ik ben tevreden dat er positief gereageerd is op de oproep door meer dan een dozijn organisaties verspreid over de verschillende wijken in Gent”, aldus Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent.

Aan de slag

Een open oproep lanceren en organisaties uitdagen om zich voor een bepaalde opdracht in een bepaalde wijk kandidaat te stellen in tijden van corona was niet evident. Anderzijds zijn de noden van jongeren hoog en was uitstel geen optie. Daarom konden organisaties intekenen op workshops, speeddates en begeleiding om een sterk dossier in te dienen.

De organisaties zijn ondertussen druk in de weer om plannen te smeden en zich voor te bereiden op meer aanbod, meer jeugdwelzijnswerkers, meer mobiele jeugdwerkers om zo meer kwetsbare kinderen en jongeren vanaf januari 2021 te bereiken én aan de slag te gaan met hun hulpvragen. Dit heeft de sector vernieuwd, en zorgt ook voor een nieuwe dynamiek en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Projecten

Hieronder enkele voorbeelden, van de in totaal meer dan 30 werkingen:

In het Rabot slaan enkele jeugdwelzijnswerkingen en andere organisaties de handen in elkaar om nu, tijdens corona, ’s avonds gezamenlijk te ‘outreachen’. In het Rabotpark en op andere plekken in de wijk waar jongeren samenkomen, gaan ze hen opzoeken om te vragen hoe het met hen gaat, hen te sensibiliseren over de coronamaatregelen …

Aan de Zuid, een hotspot voor jongeren, zullen Habbekrats, vzw Jong en de jeugdstraathoekwerker van de Stad instaan voor aanbod en begeleiding van jongeren. Er zal zelfs een pand ter beschikking gesteld worden aan de jongeren.

Mentaal welzijn onder druk

Vzw Lejo krijgt dan weer de opdracht om het recht op vrije tijd voor jongeren in de bijzondere Jeugdzorg te garanderen door ervoor te zorgen dat deze jongeren gemakkelijker lid kunnen worden van een Gentse jeugdwerking. Een mobiele jeugdwerker zal focussen op kwetsbare tienerouders.

Het mentaal welzijn bij jongeren staat onder druk, zeker door corona. Overkop zal daarom een bruggenbouwer inzetten die het Gents jeugdwerk moet ondersteunen om adequaat te reageren op jongeren die welzijnsvragen hebben. Er wordt ook een project opgestart waarbij jongeren leeftijdsgenoten kunnen helpen die zich niet goed in hun vel voelen.

Er komt ook extra vrijetijdsaanbod in de Watersportbaan, Moscou-Vogelhoek, Muide, Malem en andere wijken waar de vraag groter was dan het aanbod.

Meer informatie

Aanbod jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties (per organisatie)

Klik hier voor het overzicht van organisaties in 1 oogopslag 

Foto aanbod Jeugdwelzijnswerk Gent