Jeugd

In Gent is iederéén welkom. Daarom werken we aan een kindvriendelijke stad, nemen we tal van inclusieve maatregelen en bestrijden we racisme en discriminatie op doortastende wijze.

Bij de start van de legislatuur in 2013 koos het stadsbestuur resoluut om kind- en jeugdvriendelijkheid een centrale plek te geven in de missie van de stad. De ambitie was niet min: Gent moest de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Als schepen van Jeugd ben ik daar de motor van. Dit is geen lege doos en is niet enkel mijn verhaal, maar dat van de hele bestuursploeg. Ook de jeugdraad, hét adviesorgaan voor en door Gentse jongeren, is partner in dit verhaal.

Een stad die goed is voor kinderen en jongeren, is goed voor élke Gentenaar. Ouders vinden in zo’n stad steun en rust, en iederéén plukt de vruchten van meer groen, veiliger verkeer en ontspannen winkelen. Werken aan een kindvriendelijke stad betekent daarom in alle beleidsbeslissingen rekening houden met kinderen en jongeren. Momenteel wordt voor enkele beleidsdomeinen een jeugdparagraaf gewerkt. De kindersecretaris is aanspreekpunt voor alle ideeën om Gent kindvriendelijker te maken en gaat met elk voorstel actief aan de slag.

Werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad is voldoende speelruimte en hangplekken voor jongeren. Kind- en jeugdvriendelijkheid is echter ook opkomen voor de belangen van de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Gent koestert ook zijn studenten. Ook zij maken mee de stad.
Een kind- en jeugdvriendelijke stad eindigt niet bij het beleid maar rekent op inspanningen van alle Gentenaren.

Nu, meer dan 5 jaar later, kijken we fier terug op een brede waaier maatregelen en initiatieven: van BabySpots tot steun voor jonge ondernemers, van kinderopvang tot spelprikkels, van brugfiguren tot intensieve begeleiding van jonge vluchtelingen.

Ook de Gentenaars hebben zich massaal geëngageerd om hun stad kindvriendelijk te maken: in tal van stadsdiensten is het een automatische reflex geworden om rekening te houden met het belang van kinderen en jongeren. Scholen zijn meer dan ooit ingebed in het stadsleven. Horeca-uitbaters zorgen voor aangepaste zitjes, speelruimtes, luiertafels enzoverder. Tal van organisaties staan in voor een indrukwekkend aanbod aan kinderopvang, zorg en speelgelegenheid. Bewoners organiseren speelstraten, vragen meer open ruimte of trekken op een andere manier mee aan de kar.

Ons werk is zeker niet af. Er wachten nog vele uitdagingen. Het vraagt inzet en volharding om de kaart van álle kinderen en jongeren te blijven trekken. Zo maken we van Gent nog meer een echt zorgzame, veilige, gezonde en aangename stad. En daar worden we met zijn allen beter van.

Lees hier ons Actieplan Kind- en Jeugdvriendelijke stad