11 mrt 2015

Jeugdwerk voor jongeren in armoede

Elke Decruynaere - Commissie Onderwijs, Personeel en FM - 11 maart 2015

Op de gemeenteraad van maart zal de subsidieovereenkomst voor Jong Gent in Actie ter goedkeuring voorgelegd worden.In de schoot van enkele armoedeorganisaties werd reeds een tweetal jaar experimenteel jeugdwerk opgezet met jongeren in armoede. De Vlaamse projectmiddelen werden eind 2014 stopgezet.

"Het project is echter te waardevol om verloren te laten gaan. Het sluit bovendien perfect aan bij ons streven naar een kindvriendelijke stad en de strijd tegen kinderarmoede"

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent.

Daarom maakte de schepen vanuit het budget jeugd €10.000 vrij. Samen met de middelen die het OCMW ter beschikking stelt, kan een halftijdse beroepskracht de werking verder blijven ondersteunen.

"Het is niet de bedoeling om jongeren in armoede binnen het jeugdwerk af te zonderen in een aparte werking. Maar Jong Gent in Actie bereikt jongeren die zelf het belang van regelmatig met gelijken samen dingen doen en praten benadrukken. Bovendien zorgt de sterke link met de armoedeorganisaties voor een vlottere doorstroming naar Jong Gent in Actie. We verwachten uiteraard dat de werking ook inzet op toeleiding naar ander en hun expertise deelt met andere jeugdwerkinitiatieven".