21 jan 2016

Jong en Oud in Gent

Elke Decruynaere ? 21 januari 2016 ? Stadhuis Niet minder dan honderd senioren verzamelden afgelopen donderdag in het Stadhuis. Op uitnodiging van de Seniorenraad sprak schepen van Jeugd de aanwezigen toe over de link tussen kind- en jeugdvriendelijke Stad en senioren. Intergenerationele solidariteit komt aan bod in het actieplan kind- en jeugdvriendelijke Stad en krijgt in Gent vorm binnen heel concrete projecten.

Elke Decruynaere

Zo werken veel Gentse basisscholen samen met Open Huizen en Lokale Dienstencentra, zoals grootouders die komen meehelpen als leesouder in de klas of het organiseren van gezamenlijke activiteiten met de kinderen zoals samen koken, tuinieren,?. Maar ook andere projecten uit het actieplan komen zowel jong als oud ten goede, zoals het uitbreiden van speel- en groene ruimte of investeren in kindvriendelijke mobiliteit door werk te maken van veilige schoolomgevingen, brede voetpaden, trage wegen, ?.

"Onze stad vergrijst én vergroent, het aandeel jongeren én ouderen stijgt. Wie beter dan schepen van Seniorenbeleid Coddens, met zijn wijze grijze haren, en ikzelf als schepen van Jeugd, kunnen dat gestalte geven en bruggen slaan. Een stad waarin het aangenaam leven is voor kinderen en jongeren, is een stad waarin het aangenaam is voor iedereen", besloot Elke Decruynaere.

Voor een overzicht van intergenerationele projecten: www.jongenoudingent.be