10 jun 2015

Jong Gent In Actie verdient wel ondersteuning

Steven Rommel - OCMW-raad - 10 juni 2015 - Tussenkomst bij Overeenkomst met Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw, actie Jong Gent in Actie - Goedkeuring De Vlaamse Regering bespaart op meerdere waardevolle en zinvolle initiatieven onder andere in de sector van Armoedebestrijding. Zo ook op Jong Gent In Actie (JGIA) van de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen; dit is een vrij uniek initiatief dat maatschappelijk kwetsbare jongeren opzoekt in de stad. Jongeren vinden bij JGIA individuele ondersteuning en een duurzaam aanbod van vrijetijdsactiviteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Ook laten ze regelmatig samen hun stem horen, zo kan er in het armoede- en jeugdbeleid met hun prioriteiten rekening gehouden worden.

Op de OCMW-raad lag een subsidieovereenkomst met JGIA voor, om hun werking te kunnen voortzetten. In zijn tussenkomst benadrukte Groen OCMW-raadslid Steven Rommel de preventieve en ondersteunende werking van JGIA zodat deze jongeren sterker in het leven en in de samenleving staan. Gelukkig, aldus Steven, maken OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) en schepen van Jeugd Elke Decruynaere wel de juiste keuze zodat dit initiatief verder kan blijven bestaan.