02 okt 2016

Jonge oorlogsvluchtelingen

Oorlog, vluchten en hoop zoeken in een ander land. Het is voor niemand een evidente zaak. Zeker niet voor minderjarigen. Gent laat oorlogsvluchtelingen echter niet in de kou staan. Het OCMW en het Stadsbestuur nemen extra maatregelen om hen snel op weg te helpen naar een job en woning. Maar er is ook aandacht voor de specifieke situatie van jonge vluchtelingen.

Het stadsbestuur investeert daarvoor extra budget in het Gentse jeugdwelzijnswerk, onder impuls van schepen van Jeugd Elke Decruynaere. Op die manier kunnen de jeugdwelzijnswerkers van vzw Jong meer nieuwkomers bereiken en ondersteunen. Ze zijn voor de jongeren een vertrouwd gezicht die voor hen opkomen als het nodig is. Zo versterken ze de jongeren zodat ze als volwaardige burgers in Gent een mooie toekomst kunnen uitbouwen. De extra helpende hand vanuit het stadsbestuur maakt
die goede start mee mogelijk.