11 okt 2013

Jongeren geven zelf meerwaarde van Habbekrats aan

Met als titel "Meer dan een Habbekrats", voerde de KU Leuven een onderzoek naar de sleutelelementen in de werking van jeugdwelzijnswerking Habbekrats.  Er werd gepeild naar het aanbod van Habbekrats,  de wetenschappelijke onderbouwing van de werking en de tevredenheid van de gebruikers. Het onderzoek toont aan dat Habbekrats, in haar 7 deelwerkingen in Vlaanderen, een weldoordacht concept is en alle potentieel heeft om effectief te zijn voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.  Ook de jongeren zelf geven dit in het onderzoek duidelijk aan. Op vrijdag 11 oktober werden op een seminarie in Gent de resultaten van het onderzoek van de KU Leuven voorgesteld.  'Eén van de succesfactoren van Habbekrats is het feit dat de werking telkens vertrekt vanuit de realiteit van kinderen en jongeren, vanuit hun talenten en sterktes, zonder hen te labelen.  Vandaar uit wordt samen een proces afgelegd', vertelde schepen in haar slotwoord. 

Elke Decruynaere

"Ik hoef u niet te vertellen hoe belangrijk Habbekrats, en bij uitbreiding het volledige jeugdwelzijnswerk is voor Gent.  Gent is de bakermat van Habbekrats.  "Ik ben dan ook fier dat de Gentse werking één van de grootste is binnen de organisatie.  Gent wil ook de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen worden.  In die zin is Habbekrats een partner in dit verhaal', gaat de schepen verder.  "Enkel door een goed doordacht en op samenwerking afgestemd jeugdwelzijnsbeleid, is elke inspanning die er geleverd wordt voor kwetsbare jongeren geen habbekrats, maar een wezenlijk verschil voor onze meest kwetsbare Gentse kinderen en jongeren".

Lees meer over de werking van Habbekrats.